Nieuws

Herinrichting Piet van Thielplein

Het Piet van Thielplein is behoorlijk gedateerd en kennelijk al eens uitgeroepen tot een van de lelijkste winkelpleinen. Het plein is toe aan vernieuwing om ook het winkelen op het plein aantrekkelijk te houden.
Een frisse uitstraling en een plein wat klaar is voor de toekomst is het uitgangspunt. Een flinke investering die ook hinder met zich mee gaat brengen. Terecht dat hier zorgen over worden geuit, dit vraagt een kritische blik.

De herininrichting van het Piet van Thielplein kent een lange aanloop. De aanleiding voor de reconstructie begint bij de sloop van het oude postkantoor en het daar nieuw verrezen pand ‘meneer van Thiel’.¬† Voor deze ontwikkeling dient de riolering aangepast te worden en moest dat gedeelte van het plein op de schop. Ook de riolering van het plein zelf zou op termijn aan de beurt komen waarbij ook een gedeelte van het regenwater afgekoppeld zou moeten worden om verdroging tegen te gaan. Daar komt nog bij dat door warmere zomers de hittestress op een plein met zoveel verharding ook aandacht behoeft.

Het plein wordt nu omgebouwd naar een plein met meer groen en een ondergrondse waterberging. Daarbij worden aan de koppen van het plein groene parken ingericht waar gelegenheid is voor ontspanning en ruimte voor terras voor de aansluitende horecagelegenheden. Aan de randen van het plein is veel ruimte voor groen. Het parkeerterrein wordt uitgevoerd in open bestrating met gras ertussen waarbij het regenwater kans krijgt in de bodem te trekken en het overtollige water af te stromen naar de ondergrondse waterberging. Deze waterberging geeft het water dan af aan de bodem.

Al bij al een heel mooi plan met een mooie uitwerking. Er zijn echter ook zorgen. Deze zorgen zitten voornamelijk in de overlast voor de ondernemers en het risico op budgetoverschrijding.
Vanuit de winkeliers lijkt het algemene beeld positief voor een opwaardering van het plein, voornamelijk de winkeliersvereniging is er erg blij mee dat dit gebeurd. Het tegengeluid komt ook van enkele ondernemers die vrezen voor weinig parkeerruimte en daardoor wegblijvende klanten waarvan een deel misschien wel helemaal niet meer terug komt na de verbouwing.
Deze zorgen worden serieus genomen en op het gebied van parkeren wordt gekeken naar het optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd aan het personeel om de auto elders te parkeren en wordt van de aannemer geeist om parkeerruimte zoveel mogelijk beschikbaar te houden met een ondergrens van 30 parkeerplaatsen. De winkeliersvereniging gaat samen met de gemeente zoeken naar verdere oplossingen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo is ook gekozen voor een uitvoeringsperiode na de feestdagen en dat de uitvoering gereed is ruim voor de feestdagen van het jaar erop.

Ook over budgetoverschrijdingen zijn zorgen, zeker vanwege de vele bouwfaseringen die plaats moeten vinden om het plein functioneel te houden. Hier is door de aanbestedende dienst, BIZOB, goed naar gekeken en de conclusie is dat het budget toereikend moet zijn voor de werkzaamheden. Als er geen onverwachte zaken optreden dan zou gevraagde budget hiervoor afdoende moeten zijn.

De communicatie van het plan kende wat verschillende inzichten over het aanmelden voor belangengroepen en inspraak. Het inschrijven via de website betekende niet altijd deelname aan de werkgroep. Een enkeling had dit liever anders gezien, maar toegezegd is dat de communicatie de komende periode de nodige aandacht krijgt.

Het besluit kende een flinke discussie over overlast, budget en communicatie, maar uiteindelijk hebben we unaniem kunnen instemmen met de uitvoering. Er zal zeker overlast te verwachten zijn, maar met het grotere doel voor ogen een toekomstbestendig en klimaatadaptief plein op te leveren waar het fijn is om te winkelen en om te verblijven.

Meer nieuws