Nieuws

Huisvesting arbeidsmigranten

Vorig jaar is voor Laarbeek de verordening huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Ook in de omgevingsvisie buitengebied van Laarbeek zijn de voorwaarden voor de mogelijkheden voor het huisvesten van arbeidsmigranten helder opgenomen.
Hieruit komt nu het eerste initiatief voor huisvesting van arbeidsmigranten ter besluitvorming. De kwekerij van Vereijken wil op eigen terrein een voorziening maken voor de eigen werknemers grenzend aan de werklocatie. Het gaat om het huisvesten van 36 arbeidsmigranten die elk een eigen slaapruimte krijgen. Met 4 mensen is er een gezamenlijke leefruimte.
Dit initiatief past in het beleid wat de gemeente Laarbeek heeft opgesteld en het is een prima manier voor het verkrijgen van meer woonruimte voor arbeidsmigranten wat niet ten koste gaat van reguliere schaarse woonruimte. De huisvesting voldoet ook ruim aan de  voorwaarden die zijn gesteld voor dit soort huisvestigingen.

Meer nieuws