Nieuws

Informatieavond Heuvel Lieshout

Op dinsdag 8 juni is de gemeenteraad bijgepraat over de plannen die er zijn voor de Heuvel in Lieshout: Plan A opgepakt door projectontwikkelaar Rialto en Plan B van Burgerinitiatief Stichting Plan Lieshout. Allereerst willen wij een woord van dank uitspreken voor iedereen die zich inzet om tot een uitstekend plan voor Lieshout te komen. Hier is veel respect voor.

Als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) volgen we dit project al sinds de aankondiging in 2017 op de voet en proberen we inhoudelijke input te geven. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld tijdens de begrotingsbehandeling al aangegeven dat een integrale aanpak nodig is. Zo is het vele sluipverkeer ons al geruime tijd een doorn in het oog.

Als we naar de huidige plannen kijken, draait het wat ons betreft om 2 zaken: draagvlak en (financiële) haalbaarheid. Belangrijk is om deze 2 punten goed bij elkaar te brengen. Voor Plan B lijkt het draagvlak momenteel hoger en de haalbaarheid mogelijk wat lastiger; Bij Plan A lijkt het omgekeerde van toepassing. Diverse grondposities zijn al in het bezit van de projectontwikkelaar, maar ook dit plan is niet volmaakt. Zo zien we nog problemen qua parkeerterrein, verkeersbewegingen en de op het oog loskoppeling van de Dorpsstraat. Dus er zijn nogal wat zaken waar voor beide plannen een oplossing voor gevonden moet worden. Beide plannen zijn dus onvoldoende gerijpt om tot eventuele besluitvorming te komen.

Gelukkig zien we draagvlak bij beide partijen om weer samen om de tafel te gaan. Wij denken dat het goed is om de twee plannen en diverse partijen weer bij elkaar te brengen om te kijken of we een mooi plan kunnen creëren met voldoende draagvlak en dat haalbaar is. Bij een wedstrijd tussen 2 plannen is niemand gebaat. Dit leidt af van de inhoud omdat emotie de overhand neemt.

Wij zien conflicterende argumenten maar ook overeenkomsten. Iedereen wil het beste voor Lieshout. Wij ook. Daarom mag wat ABL betreft hier best wat meer tijd overheen gaan, want als we straks een plan hebben wat financieel niet haalbaar is, gaat een verbetering van de Heuvel niet lukken. Het wordt ook moeilijk als er een plan ligt wat geen draagvlak heeft. Daarom is wat meer tijd nemen verstandig, want wat we beslissen geldt niet voor de komende 40 jaar, maar waarschijnlijk voor veel langer.

Zorgvuldigheid is daarom van belang, want wat ABL betreft verdient Lieshout een uitstekend plan!

 

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws