Nieuws

Installaties raadsvergadering 12 mei

De raadsvergadering van 12 mei 2022 stond in het teken van de installatie van de nieuwe leden voor het college, raad en commissies. Namens ABL zijn de volgende mensen geinstalleerd:

In het college van burgemeester en wethouders is Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt beedigd en treedt daarmee terug uit de gemeenteraad. In de gemeenteraad is Maikel Sanders als vervanging beedigd in de gemeenteraad.

Aansluitend zijn de nieuwe commissieleden aangesteld. Voor ABL zijn dit:
– Anne-Marie de Groot   (commissie SD/AZ)
– Jeroen Linders (commissie RD)
– Lieke Fransen (plaatsvervangend commissielid)
– Jordy Brouwers (plaatsvervangend commissielid)

Afsluitend is vastgesteld wie van de gemeenteraadsleden deelneemt aan de diverse nevencommissies. Voor ABL neemt Ron Verschuren deel in werkgeverscommissie, Maikel Sanders in de klankbordgroep Peelgemeenten, Ruud Fransen als plaatsvervangend voorzitter commissie SD/AZ en Bas van Sinten in de MRE (Raadstafel21) en Klankbord rekenkamercommissie.

Meer nieuws