Nieuws

Is er plaats in de jeugdgemeenteraad voor kinderen die op speciaal onderwijs zitten?

Schriftelijke vragen van ABL aan het college:

Het uitgangspunt van de WMO is dat iedereen mee moet kunnen doen. Als gemeente Laarbeek zetten we hier ook goed op in. We willen als ABL aandacht vragen voor een groep kinderen die op speciaal onderwijs zitten omdat ze ziek zijn of een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld niet mee doen aan de verkiezingen voor de jeugdgemeenteraad omdat alleen de kinderen die op de Laarbeekse scholen zitten hiervoor in aanmerking komen. Maar tussen deze “speciale” kinderen zijn er ook kinderen die zich op een of andere manier willen inzetten voor Laarbeek. Dus “gewoon mee willen doen” want ze wonen tenslotte in Laarbeek. Ook al heb je bijvoorbeeld een lichamelijke beperking dat wil niet zeggen dat je niet mee kan denken en doen met de jeugdgemeenteraad. Wij hebben als ABL deze opmerkingen gekregen van ouders waarvan de kinderen op speciaal onderwijs zitten en die aangeven dat hun kinderen ook de kans zouden moeten krijgen om hieraan mee te doen. We waren blij met deze eye-opener!

Kinderen die nu in de jeugdgemeenteraad zitten worden democratisch gekozen. Een manier om kinderen die op speciaal onderwijs zitten te kiezen is bijvoorbeeld dat ze zich presenteren voor de burgemeester en de begeleiders van de jeugdgemeenteraad. Hier kunnen ze een soort pitch houden waarin ze kunnen aangeven waarom er juist voor hem of haar gekozen moet worden. Of dat ze zich presenteren in de MooiLaarbeek krant en door de inwoners gekozen kunnen worden aan de hand van een aantal criteria. Uiteindelijk zou je dan elk jaar kunnen kiezen voor 2 kinderen vanuit het speciaal onderwijs die plaats nemen in de jeugdgemeenteraad.

Vandaar de vragen aan het college:

  1. Is het college bereid om na te denken over een mogelijkheid om deze groep kinderen te betrekken bij de jeugdgemeenteraad?
  2. Is het college bereid om deze kinderen in kaart te brengen en bijvoorbeeld d.m.v. een enquête aan ouders voor te leggen of deze wens “van mee kunnen doen” bij meer kinderen en hun ouders leven?
  3. Is het college ook bereid om te kijken of er bij andere activiteiten die in Laarbeek worden georganiseerd deze groep kinderen goed worden bereikt? Vaak komt veel informatie over activiteiten via de Laarbeekse scholen. Door privacy regels kunnen organisaties niet zelf deze groep kinderen benaderen, maar de gemeente zou hier wel een rol in kunnen spelen. Dit bevordert de gedachte en uitstraling van onze gemeente dat “iedereen mee moet kunnen doen”.

Wij hopen als ABL dat het college met deze kans aan de slag gaat en de gesprekken met ouders van kinderen die op speciaal onderwijs zitten wil aangaan. Zo kan er uitgelegd worden wat er van de kinderen wordt verwacht. Ook moeten de scholen waarop deze kinderen zitten mee willen werken als ze opgehaald moeten worden om naar een vergadering te gaan of als ze andere bijeenkomsten hebben. Deze details moeten natuurlijk goed besproken worden. Maar de kans geven aan kinderen uit Laarbeek om met hun leeftijdsgenoten mee te kunnen doen in de jeugdgemeenteraad vinden wij de moeite waard om te laten onderzoeken.

We horen graag of het college het hiermee eens is en wachten de antwoorden van het college op onze vragen af.

Namens Algemeen Belang Laarbeek,
Monika Slaets, Ron Verschuren en Jordy Brouwers

Meer nieuws