Nieuws

Kanaalvisie, kiezen voor kansen

De kanaalvisie is een veelbesproken stuk geworden en ook in de media uitgebreid behandeld. Er heerst rondom de kanaalvisie echter veel negativisme en dat is ons inziens onterecht. De visie geeft namelijk een heel goed beeld van de mogelijkheden rondom de Zuid-Willemsvaart. Het is niet zo dat al deze mogelijkheden en invullingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd bij het aannemen van deze visie, en ook de groene long wordt niet volgebouwd met huizen. Nuance is hier dus zeker op zijn plaats.

In de nieuwsbrief van januari is de kanaalvisie al uitgebreid beschreven. Daarin hebben we aangegeven waar de basis ligt van de kanaalvisie en onze blik op de voorliggende invulling. In de visie wordt het kanaal geprezen als een pareltje, een soort geschenk aan de gemeente. Zeker niet onterecht, maar het kanaal ligt er nu echt niet overal bij als een pareltje. De veelal geprezen oude werkgelegenheid langs het kanaal is echt niet overal omgezet in een idyllische aanblik vanaf het water. Kijk bijvoorbeeld bij de Beekse Brug waar na-oorlogse bedrijvigheid vooral praktische bebouwing heeft opgeleverd, verre van de mooie oude monumentale bebouwing die op sommige plaatsen wel aanwezig is.
Initiatieven om dit te verbeteren met bijvoorbeeld broodnodige woningen voor starters en senioren is een prachtige kans. Door de kanaalvisie nu al in te zetten, vooruitlopend op de omgevingsvisie kernen, kunnen we deze initiatieven daadwerkelijk in bouwplannen omzetten.

We moeten ook een stap verder durven kijken dan enkel de woningen. Er wordt gekeken naar logische fiets- en wandelroutes en ook daar wordt de brug bij Eykenlust bekeken. De kanaalvisie geeft een goed beeld hoe het zou kunnen worden om Eykenlust weer met het dorp te verbinden. Dat de brug er daadwerkelijk komt is nog verre van een besluit. Dit is een visie met mogelijkheden, maar de komst van de brug wordt nog uitgebreid gewogen in de gemeenteraad. Haalbaar, betaalbaar en draagvlak is de basis.

Kortom, het is jammer dat de visie soms negatief is neergezet. Er ligt nu een goed beeld waar de mogelijkheden liggen met een richting. Ook met de toevoeging van meer groen. Aan de hand van deze visie kunnen we besluiten met plannen die opgestart gaan worden goed wegen in het geheel en daarom kunnen we deze ondersteunen zonder nu al definitief keuzes te maken.

Meer nieuws