Nieuws

Keuzes centrumvisie Lieshout

De geschiedenis van het Heuvelplan is eenieder wel bekend. Het is mooi om te zien dat alle partijen er veel tijd en moeite in hebben gestoken om het plan voor Lieshout te laten slagen, een compleet centrumplan.

Er is een heel uitgebreid geheel aan informatie beschikbaar gesteld waaruit een heel goed beeld gevormd kan worden van het plan en de aanloop hiernaartoe. Welke keuzes en overwegingen zijn gemaakt. De fractie van ABL heeft diverse technische vragen gesteld om mee te kunnen wegen in de besluiten.

Als ABL hebben we steeds aangegeven ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen op de volgende items:

  1. Draagvlak
  2. Haalbaar
  3. Betaalbaar
  4. Verkeersveilig

Het is goed te zien dat ook deze onderwerpen grotendeels in het raadsbesluit terugkomen als belangrijke randvoorwaarden voor de keuzes die te maken zijn.

Er is nog veel werk te verzetten met een verdere planuitwerking, maar het is nu belangrijk om de volgende keuzes te maken zodat de haalbaarheid verder onderzocht kan worden, te noemen:

  • Inrichting van de Heuvel zonder supermarkt maar met kleinschalige woningbouw en horeca
  • Aanwijzen van het Floreffeplein als eerst mogelijke locatie voor verhuizen van de supermarkt.

Als kernpunten worden aangehaald de groencompensatie en de verkeersveiligheid, aandacht hiervoor wordt gelukkig veelvuldig aangehaald. Als ABL vinden we deze punten belangrijk en hebben daarover zeker nog zorg. Beide punten zijn een belangrijk punt voor het draagvlak in de gemeenschap.

Er wordt een traject voorgesteld voor afstemming met belanghebbenden/omwonenden met als uitkomst een plan in het eerste kwartaal van 2023. Wij willen bij het nemen van dit kaderbesluit, naast het financiele plaatje, een goed uitwerkingsniveau van verkeer en groen waaruit voldoende blijkt dat deze zorgen ook oplosbaar zijn.

Een voorbehoud voor het plan wordt gemaakt op de betaalbaarheid en dat dit nog een afbreukrisico kent. Komende periode zal tezamen met Rialto en Jumbo gekeken worden naar de financiele uitwerking.

We blijven dit plan nauwgezet volgen en waar mogelijk aanvullen met suggesties.

Meer nieuws