Nieuws

Kunstgrasveld Sparta ’25

Het verenigingsleven in Laarbeek is een van de pijlers van onze samenleving. Het komt geregeld voor dat verenigingen het moeilijk hebben met ledenaantallen om een levendige vereniging te draaien.
In tegenstelling tot sommige andere sporten is de voetbalvereniging Sparta ’25 daarentegen qua ledenaantal behoorlijk gegroeid. Dat vinden we heel mooi om te zien.
Deze ledengroei betekent echter wel een capaciteitsprobleem op het sportpark om al deze teams te kunnen huisvesten in training en competitie.

De trainingsvelden van Sparta ’25 worden intensief gebruikt, door de week op de trainingsvelden en in het weekend op de wedstrijdvelden. Door intensief gebruik moeten de velden ook tijd krijgen om te herstellen. Daarvoor is voldoende capaciteit nodig om te kunnen doordraaien met velden. In periodes van veel regenval en veel droogte staan de velden extra onder druk. Zo hebben er de afgelopen periode regelmatig geen trainingen kunnen plaatsvinden. Verenigingen met kunstgrasvelden hebben hier minder last van omdat de kunstgrasvelden intensief gebruikt kunnen worden.

In de overeenkomst buitensportaccommodaties die enkele jaren geleden is gesloten tussen de gemeente en de buitensportverenigingen zijn afspraken gemaakt over het aantal velden bij een aantal teams en ledenaantal. Voor Sparta ’25 betekent het huidige ledenaantal dat er recht is op een extra sportveld. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud hiervan.
Om de trainingscapaciteit in te vullen gaf Sparta de voorkeur aan de ombouw van een bestaand veld naar een kunstgrasveld in plaats van een extra grasveld. Dit veld kan dan intensief gebruikt worden zowel als trainingsveld als wedstrijdveld. Het hoofdveld blijft een grasveld.
Een kunstgrasveld is echter vele malen duurder dan een regulier veld en daarmee niet haalbaar. Na een intensief proces tussen gemeente en Sparta is overeengekomen dat Sparta de gelden ter beschikking krijgt van de gemeente voor de aanleg en onderhoud van een normaal grasveld. Met deze bijdrage en een forse eigen inleg van Sparta gaat de vereniging in eigen beheer het kunstgrasveld aanleggen en onderhouden. Dit betekent een kleine verhoging van de contributie voor de vereniging waarvoor positief is beslist in het ledenberaad.

Het is heel mooi te zien hoe een vereniging zich inspant om iets te bereiken met een eindresultaat waar iedereen blij mee is en ook nog eens past binnen het bestaande beleid van de gemeente.

Meer nieuws