Nieuws

Laarbeek in balans, behouden en ambitie

Laarbeek in balans, behouden en ambitie

“Wat is jullie gemeente toch mooi” zei een collega van elders uit het land eens tegen mij. Nooit zo op gelet eigenlijk, het zijn toch gewoon Brabantse dorpen dacht ik toen. Die opmerking, hoe klein van aard, kan zomaar aan het begin gestaan hebben van een andere kijk naar mijn eigen leefomgeving, onze gemeente Laarbeek. Ruim 37 jaar geleden ben ik, Bas van Sinten, geboren te Beek en Donk. Nu woonachtig in Lieshout, getrouwd met Marjolijn en vader van 2 echt Laarbeekse mennekes.

En nu is er een gevoel van trots op Laarbeek. Ik heb stapje voor stapje geprobeerd hier ook mijn bijdrage aan te leveren, bijvoorbeeld door bloemen water te geven die Lieshout letterlijk een beetje mooier hebben gemaakt. Uit al deze stapjes is ook mijn interesse in de lokale politiek gegroeid. Op zoek naar ‘hoe de lijntjes lopen’ binnen onze gemeente en wat kan ik daarin betekenen.
Toevalligerwijs kwam ik in aanraking met leden van Algemeen Belang Laarbeek (ABL). Breed georiënteerd, grote achterban en openstaand voor alles wat in onze samenleving leeft. Gesterkt met onze partij kunnen we op een goede en respectvolle manier ook echt iets bereiken in onze gemeente.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als weg- en waterbouwkundige in de infrastructuur door het land. Natuurlijk vind ik daardoor bouwen interessant en kan ik direct hierin mijn kennis gebruiken met lokale vraagstukken. Maar om tot een bouwwerk te komen is het doorweven van raakvlakken die allerlei facetten raken. In onze gemeenschap is dat op tal van onderwerpen niet anders, dat maakt de lokale politiek zo interessant. Mijn ervaringen van elders uit het land kan ik hier optimaal in gebruiken.

Als ik naar Laarbeek kijk zie ik een gemeente die in de afgelopen jaren in rustiger vaarwater is gemanouvreerd maar toch een ambitieuze agenda heeft gevoerd. We staan er goed voor maar we moeten blijven verbeteren. Zo zijn er uitdagingen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, ouderen en zorgkosten. Nu belangrijke keuzes maken, soms impopulair op korte termijn, maar uiteindelijk noodzaakelijk voor de verdere toekomst van onze dorpen. Visie, koers zetten en koers houden, ik bouw hier graag aan mee.

Stem daarom 21 maart lijst 3
Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws