Nieuws

Laarbeek zet stappen op weg naar een circulaire economie

Laarbeek zet stappen op weg naar een circulaire economie

Zuinig omgaan met onze grondstoffen, een thema waarvoor we als maatschappij onze ogen niet kunnen sluiten. Vele (kranten-)artikelen en items op tv zijn al aan dit onderwerp gewijd. Ook in Laarbeek moeten we een verantwoorde bijdrage leveren. Zo is hard gewerkt aan een “Werkplan Circulaire Economie” wat op 15 november uitgebreid wordt besproken. Onder circulaire economie verstaan we een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Er zijn echter ook maatregelen noodzakelijk om de kosten voor ons als inwoners in de greep te houden. Zo is bijvoorbeeld op landelijk niveau besloten dat de landelijke afvalstoffenbelasting voor het storten van restafval in 2019 aanzienlijk zal stijgen: van €13.21 in 2018 naar €31.39 per ton in 2019. Het is dus in ieders belang dat we in Laarbeek minder restafval gaan aanbieden!

Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober jl. zijn vooruitlopend op de totale aanpak in het werkplan al enkele punten aan de orde gesteld. Het betreft een gewijzigde aanpak van afvalinzameling waarbij het minimaliseren van restafval wordt beloond. Uit analyse is gebleken dat nog veel GFT bij het restafval beland. Een betere scheiding zou toename van GFT van 35% mogelijk kunnen maken met een forse daling van kilo’s grijs restafval tot gevolg. Door het verhogen van het tarief voor restafval van € 6,99 naar € 10,00 voor een container van 140 liter en daartegenover het verlagen van een GFT container van € 3,31 naar € 1,00 wordt goed scheiden lonend. Dit is passend in het streven naar een situatie waarin de vervuiler betaald.

Momenteel zet een gemiddeld huishouden de container met restafval 6 à 7 keer per jaar aan de straat. Met het verder beter scheiden is de verwachting dat dit verder afneemt waardoor in 2019 het grijze restafval nog maar 12 á 13 keer per jaar wordt opgehaald in plaats van 26 keer op dit moment. Een hoge frequentie van inzamelen betekent gemak voor de inwoner, maar is prijzig. In omliggende gemeenten is bewezen dat deze aanpak werkt, maar we zullen het voor Laarbeek komend jaar monitoren en oplossingen zoeken voor eventuele problemen.

Als we de uitkomst van de diverse maatregelen bij elkaar optellen, blijkt dat het vastrecht (het bedrag dat gebruikers betalen ongeacht hun verbruik) fors omlaag kan. Nu is het vastrecht nog €85,20 per jaar, op basis van de nu bekende cijfers wordt dit €69,96 per jaar.

Samengevat is het dus mogelijk om door een betere scheiding een kostenbesparing per huishouden te realiseren. Laten we samen deze uitdaging aan gaan!

Meer nieuws