Nieuws

Meer dan alleen een brug naar Eykenlust

Een brug die voor de nodige reuring zorgt in onze gemeenschap en zelfs ‘een brug te ver’ wordt genoemd. Wij begrijpen deze uitspraken en gedachtes, maar soms moet je proberen om ook uit de waan van de dag te stappen en vooruit te kijken naar een verdere toekomst en het grotere geheel.

Het is inmiddels bij velen doordrongen, en iedereen is het er wel over eens, dat aan de oostkant van het kanaal een ruwe parel ter ontwikkeling ligt, namelijk het gebied rondom kasteel Eykenlust. Om dit gebied verder te kunnen ontwikkelen tot een groene oase, met ruimte voor recreatie, water en behoud van erfgoed, wordt al enige tijd gewerkt aan een masterplan Eykenlust. Dat we hier te maken hebben met een gebied met kansen zien we inmiddels ook in de toekenning van een forse rijkssubsidie voor behoud en versterken van erfgoed om dit gebied verder te brengen.

Maar moet die investering dan in de vorm van een brug? Het gebied is nu namelijk ook toegankelijk toch als je er heen wilt? Zou het geld niet beter besteed kunnen worden?

Deze vragen zijn te vroeg om nu te kunnen beantwoorden. Er is een kanaalvisie in ontwikkeling rondom de Zuid-Willemsvaart, er zijn problemen rondom het zwembad en het Masterplan Eykenlust is in uitwerking. Allemaal plannen waarvan we nu nog onvoldoende zicht hebben op het totaalplaatje. De brug wordt nu gezien als obstakel, maar de brug kan ook een kans zijn als de kanaalzone verder ontwikkeld wordt en er meer toegankelijkheid voor groen wenselijk is.

Kortom, het is te vroeg om nu deuren dicht te gooien die later niet meer open gaan. Pas met de kanaalvisie, een plan voor het zwembadgebied en het masterplan Eykenlust kunnen we de keuze maken om wel of niet te investeren in een brug.

Daarom hebben we nu als ABL positief gestemd om het geld hiervoor in ieder geval te reserveren, maar daarmee stemmen we zeker nog niet in met het daadwerkelijk bouwen van een brug. Met deze reservering geven we dit plan in ieder geval wel een kans en behouden we daarmee in ieder geval nog de aanspraak op de subsidie voor het totale plan.

Meer nieuws