Nieuws

Meetnetwerk luchtkwaliteit

Sinds 2020 is er in onze regio een meetnetwerk actief naar de kwaliteit van onze buitenlucht. Dit gezamenlijk meetnetwerk heeft tot doel om de kwaliteit van de lucht te meten en te monitoren in stedelijk gebied, buitengebied en rondom Eindhoven Airport. Ook onze gemeente neemt deel aan dit meetnetwerk tezamen met de omgevingsdienst.

In de afgelopen periode is het eerste meetrapport over 2021 gepubliceerd. Uit deze metingen kunnen nog geen directe conclusies getrokken worden, maar het geeft wel een goed inzicht in bijvoorbeeld de hoeveelheid stikstof en fijnstof in de lucht. Ook kan door middel van windrichtingen en momenten op de dag gekeken worden of deze stoffen nu uit onze eigen regio komen of juist aan komen waaien van elders. Het kost tijd om deze scheidingen tussen vervuiling direct in de regio en vervuiling van elders goed in beeld te krijgen, maar de stappen worden gezet.

Met de informatie uit het meetnetwerk kan gekeken worden in welke vorm onze gemeente doelmatige en concrete stappen zou kunnen zetten voor schonere lucht. Dit vinden wij als ABL belangrijke informatie om toekomstig beleid op te kunnen sturen voor zover dit als gemeente mogelijk is. Vorig jaar is door enkele inwoners van Lieshout hier nog aandacht voor gevraagd met een brief aan het college.

Meer nieuws