Nieuws

MetropoolRegio Eindhoven – Ontwikkelstrategie

Op 22 maart vond op de automotive campus te Helmond een drukbezochte metropoolconferentie voor raadsleden van de MRE plaats. Hoewel deze conferentie veelal goed wordt bezocht was de opkomst nu extra groot vanwege een eerder bericht in het Eindhovens Dagblad. In dit bericht stond dat tijdens deze conferentie gepresenteerd zou worden waar de nieuwe woningen in onze regio gebouwd gaan worden. Hiermee waren echter onjuiste verwachtingen gewekt, maar er zijn wel belangrijke toekomstbeelden besproken.

De avond stond in het teken van de schaalsprong die we als regio moeten maken met de komst van meer inwoners en dus ook meer woningen. Met het simpelweg bouwen van woningen is het nog niet klaar. Zo zijn er allerlei voorzieningen benodigd zoals wegen, scholen, winkels, openbaar vervoer, vermaak, sportgelegenheden, enz.

Niet iedereen staat te springen om groei in onze regio. Wat gebeurd er immers met onze kernen als die fors groter worden en allerlei mensen van buiten onze regio hier komen wonen. Wat gebeurd er met de identiteit van onze dorpen en kan eenieder zich hierin nog wel herkennen? En als we gaan groeien, doen we dat dan verdeeld over alle dorpen of juist heel geconcentreerd?

Dat zijn belangrijke vragen vinden wij. We moeten hierbij onze wensen en eisen goed kenbaar maken in de regio en hierin aangehaakt blijven.

Inmiddels heeft ook de MRE deze zorgen erkend. Het is ook nog geen uitgemaakte zaak hoe we dan gaan groeien in de regio. Daarvoor liggen er nu 4 uitwerkingen met mogelijke richtingen waar onze regio aan kan denken:

1. Gelijkmatig verdelen van de groei over alle dorpen en steden
Hierbij krijgt elke gemeente een groei naar verhouding van de omvang van
de kernen

2. Groeikernen bij specifieke OV knooppunten en steden
    Groei van plaatsen met verkeersknooppunten van OV en wegverkeer. Dit
zijn oa Gemert, Deurne, Helmond, Eindhoven, Maarheeze, Eersel en Best

3. Bouwen van nieuwe dorpen (pionieren)
    Het bouwen van nieuwe dorpen
4. Eindhoven XXL
    De stad Eindhoven en Helmond enorm laten groeien

Dit zijn enkel nog mogelijke scenario’s voor de periode 2030-2040. Het is niet zo dat op korte termijn een van de scenario’s gekozen gaat worden. Het kunnen ook varianten hierop zijn. Het is wel goed om een toekomstbeeld te schetsen zodat ook beheersbaar hier naar toegewerkt kan worden met bijvoorbeeld het kiezen van de juiste strategie voor openbaar vervoer en overige mobiliteit.

Meer nieuws