Nieuws

Motie bedrijven netwerk voor jongeren

Stel je voor, je zit nog op school of bent bijna klaar met je studie en wilt aan de slag in Laarbeek. Dit kan voor een stage zijn of een eerste baan. Waar begin je dan? Een vraag die jongeren regelmatig bezighoudt. Uit discussies is gebleken dat veel jongeren dit soms als een lastige periode ervaren. Keuzemomenten waarbij stress en onwetendheid om de hoek kunnen komen kijken. ‘Hoe en waar vind ik een passende stageplaats?’ en ‘Ik ben afgestudeerd, maar wat voor werk wil ik eigenlijk doen en wat zijn de mogelijkheden?”. Vaak is hun netwerk nog niet zo groot of weten zij, ondanks hulp via onder andere scholen, simpelweg niet waar zij moeten beginnen. Dit terwijl er binnen onze gemeente legio mogelijkheden zijn en deze doelgroep belangrijk is voor de toekomst van Laarbeek.

Vanuit onze ABL achterban zijn jongeren opgestaan met een initiatief, gesteund door de jongeren van PNL, om hier iets aan te gaan doen. Het idee is om een database op te zetten waar jongeren gebruik van kunnen maken om een passende (maatschappelijke) stage of baan te vinden en of voor het uitbreiden van het eigen netwerk. De netwerken van de gemeente, de Laarbeekse ondernemers en de Laarbeekse politieke partijen kunnen hier een goed middel voor zijn. In de betreffende database kunnen organisaties toegelicht worden of zich presenteren. Wie zijn ze, wat doen ze en wat zijn de mogelijkheden voor een potentiele stagiair of medewerker?
Bijkomend voordeel is dat jongeren zich hopelijk nog meer verbonden voelen met de gemeente, haar ondernemers en verenigingen. De kans is hiermee groter dat jongeren ook behouden blijven voor onze gemeente en onze verenigingen. De behoefte van zowel Laarbeekse jongeren als organisaties kan hiermee worden beantwoord.

Afgelopen donderdag is tijdens de raadsvergadering bovenstaand initiatief via een ingebrachte motie besproken. Wethouder vd Berkmortel was enthousiast over het initiatief en heeft de motie overgenomen. Hij gaat met het voorstel aan de slag.  Ook heeft hij aangegeven graag in gesprek te gaan met de jongeren om te kijken hoe een betere afstemming kan worden bewerkstelligd met bestaande databases. Al met al een prima resultaat!

Meer nieuws