Nieuws

Natuurmonitoring Laarbeek

Al sinds 2010 vindt natuurmonitoring plaats. Deze natuurmonitoring wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers uit onze eigen gemeente, veelal verbonden aan het IVN.
Vorig jaar is het rapport over de periode 2017-2021 aangeboden aan de raad waarover in de commissie nu een presentatie wordt gegeven.
In de rapportage wordt geconcludeerd dat er verschillende positieve ontwikkelingen zijn gesignaleerd. Met gerichte maatregelen kan de natuurwaarde verbeteren, maar deze successen zijn kwetsbaar en hebben maar een beperkt effect. Er zijn ook nog steeds duidelijke signalen van stagnatie of achteruitgang van de natuurwaarde. Willen we onze natuur structureel gaan helpen dan zal er gewerkt moeten worden aan een werkwijze voor de boeren die minder belastend is voor de natuur in het agrarisch gebied zelf en de aanliggende natuurgebieden.

Mooi is om te zien hoe tezamen met de buitendienst van onze gemeente wordt gekeken naar aangepast maaibeheer en ander onderhoud van zandwegen in het kader van behoud van deze natuur.

In de aankomende periode zal een actieplan ter goedkeuring naar de raad komen.

Meer nieuws