Nieuws

Netschaarste brengt klimaatdoelstellingen in gevaar

Dat het klimaat zwaar onder druk staat, is niets nieuws. Om hier iets aan te doen, heeft Nederland zich aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs. Dit heeft ook voor Laarbeek consequenties. Dat vinden we als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) een goede zaak. We moeten er voor zorgen dat onze (klein)kinderen ook nog kunnen genieten van een mooie planeet.

Een van de maatregelen waar we aan moeten voldoen, is het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit kan onder andere gerealiseerd worden middels het opwekken van duurzame zonne-energie. We volgen daarvoor de “systematiek van de zonneladder”. Dit is een methode die uit drie stappen bestaat. Als eerste dienen zoveel als mogelijk daken vol gelegd te worden. Daarna volgen de grondgeboden zonnepanelen in stedelijk gebied en tot slot wordt gekeken naar de aanleg van grondgebonden zonnepanelen in het buitengebied. Wij zien dat veel inwoners van Laarbeek hun bijdrage leveren door de aanleg van zonnepanelen. Hiervoor is ook de succesvolle regeling “De Groene Zone” in het leven geroepen.

De inzet van zonnepanelen op daken of binnen het stedelijk gebied is veelal afhankelijk van het initiatief van de eigenaar. Omdat initiatieven daarin uiteindelijk niet voldoende zijn, zijn inmiddels in Laarbeek twee zonneweides (grond gebonden zonnepanelen in het buitengebied) vergund en staan er nog 3 op de planning. We hebben echter te maken met schaarste op het elektriciteitsnetwerk, het huidige netwerk is niet berekend op de grootschalige opwek van elektriciteit via zonnepanelen. Dit is een groot probleem. Projecten tot ca. 200 zonnepanelen, waaronder dus veel huizen, kunnen overigens nog gewoon doorgang vinden.

Er gaan inmiddels stemmen op om deze laatste drie zonneparken geen doorgang te laten vinden en ons eerst te richten op het volleggen van daken. Het volleggen van daken heeft ook onze voorkeur. Het is echter al lang bekend dat als we alle daken volleggen met zonnepanelen, we pas maximaal ca. 15 % van de energiebehoefte realiseren. Alle daken volleggen is dus niet genoeg! Daarnaast kunnen we inwoners en ondernemers niet dwingen. Ondernemers krijgen vaak lagere stroomprijzen waardoor het lang duurt investeringen terug te verdienen. Ook is niet ieder dak geschikt om zonnepanelen neer te leggen. Wij zijn daarom niet overtuigd om de 3 resterende projecten te blokkeren.

De rol van de provincie behoeft aandacht. Zij zijn zowel opdrachtgever tot het nemen van klimaatmaatregelen, maar ook voor 30% aandeelhouder van de netbeheerder. Wij roepen het college van Laarbeek dan ook op om maximale druk uit te oefenen op de provincie om dit probleem van netschaarste op te lossen. We weten dat dit veel geld gaat kosten, heel belangrijk is om goed te blijven communiceren zodat iedereen aangehaakt blijft en dat iedereen die wil zonnepanelen kan installeren. Zo voorkomen we dat de provincie als opdrachtgever Laarbeek pijnlijke gedwongen maatregelen op gaat leggen.

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws