Nieuws

Nieuw commissielid sociaal domein

Nieuw commissielid sociaal domein

Vanaf afgelopen donderdag ben ik, Annemarie de Groot, het nieuwe vaste commissielid in de raadscommissie sociaal domein namens de partij ABL.

Al tijdens mijn middelbare schooltijd, toen ik nog in Helmond woonde, was ik in de schoolvakanties in de kernen van het huidige Laarbeek te vinden. Ik voelde me meer thuis in het dorp dan in de stad, gezellig en gemoedelijk. Zo leerde ik 33 jaar geleden ook mijn man Eric kennen, tijdens het uitgaan. In 1992 gingen wij samenwonen in Beek en Donk en na ruim 2 jaar verhuisden we naar Aarle-Rixtel. Acht jaar later zijn we in Lieshout neergestreken. Alle kernen van Laarbeek hebben hun eigen charme en bijzonderheden. Het is fijn wonen in Laarbeek!

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het zorgvastgoed. De afgelopen 20 jaar werkte ik bij een adviesbureau, Van Aarle De Laat. Vanaf 1 juli 2020 werk ik bij de Zorgboog als hoofd vastgoed. Maatschappelijke betrokkenheid vind ik belangrijk en ik draag graag bij aan een betere leefomgeving, met name gericht op het sociaal domein. Lang voordat ik in Laarbeek kwam wonen heb ik kennis gemaakt met het vrijwilligerswerk, achter de bar, bij de Soos voor Kans Plus in Lieshout. Later, toen we in Lieshout woonden, werd ik lid en voorzitter van de Dorpsraad in Lieshout, met als aandachtsgebied gezondheidszorg en welzijn. Vanuit die rol ben ik ook enkele jaren lid geweest van de WMO-raad. Vanwege de mantelzorg voor mijn ouders heb ik ruim 3 jaar geleden besloten om daarmee te stoppen.

Nu is er weer ruimte om me in te zetten voor de gemeenschap en ben ik met veel enthousiasme ingegaan op het verzoek van ABL om lid te worden van de commissie sociaal domein. In Laarbeek staan we voor flinke uitdagingen op het gebied van het sociaal domein, met name de stijgende kosten en de verdeling van de middelen. De keuzes die daarin gemaakt moeten worden zijn vaak lastig en niet altijd begrijpelijk voor iedereen. Graag draag ik bij aan een toekomstbestendig Laarbeek waar het goed leven is en waar iedereen mee kan doen.

Meer nieuws