Nieuws

Nieuwe bus Super Sociaal

In onze gemeente zorgt de stichting Super Sociaal voor mensen die minder te besteden hebben. Zij kunnen boodschappen doen tegen gereduceerde tarieven ten opzichte van de reguliere supermarkt.
De stichting kent zowel een filiaal in Helmond als een SRV wagen die in Laarbeek actief is. Zo kunnen inwoners van Laarbeek die niet in staat zijn in Helmond te geraken toch gebruik maken van deze dienst.
De SRV wagen is echter aan vervanging toe. Het blijkt dat de aanschaf van een vervangend voertuig vele malen hoger uitvalt dan de reservering die door de stichting in de loop der jaren is gedaan. Aan de gemeente Laarbeek wordt daarom een extra eenmalige bijdrage gevraagd.
Hoewel het reserveren van voldoende middelen voor de vervanging van de SRV wagen een verantwoordelijkheid is van het bestuur van de stichting vinden wij het toch belangrijk dat de gemeente Laarbeek deze eenmalige extra bijdrage verstrekt. Het bestaan van de dienst is erg belangrijk, niettemin in deze tijden van hoge inflatie en de energiecrisis. Met het bestuur zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het reserveren van geld voor een opvolgende vervanging zodat bij een volgende keer niet nog eens een beroep hoeft te worden gedaan op de gemeente.  

Meer nieuws