Nieuws

Nieuwe wethouders Laarbeek bekend

Met een persbericht is begin van deze week het nieuwe college aangekondigd. We zijn trots dat Monika Slaets-Sonneveldt namens ABL haar wethouderschap kan voortzetten.
Naast Monika zal ook Joan Briels namens de werkgroep zijn wethouderschap voortzetten. Nieuw in het college is Ron van de Berkmortel namens PNL.

Zoals in de ledenvergadering ook is toegelicht is de coalitie met PNL, ABL en De Werkgroep gebaseerd op een goede afspiegeling van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In het recente informatie- en formatietraject, onder leiding van Jan Kerkhof, is duidelijk geworden dat de uitdagingen waar de gemeente Laarbeek voor staat in een goede harmonie tussen de partijen overwonnen kunnen worden, met respect voor de standpunten van alle partijen.

In de raadsvergadering van 12 mei zullen de nieuwe wethouders worden aangesteld.

Meer nieuws