Nieuws

Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten, editie oktober 2017

Nieuwe fase N279: onderzoeken en vormgeven

Nu het voorkeursalternatief voor de N279 definitief is vastgesteld, is het tijd voor de
volgende stap. Wat gaat er nu gebeuren? En wat kunnen omwonenden en andere
belanghebbenden daaraan bijdragen? We vroegen het projectmanager Mark van den
Hoven en omgevingsmanager Joep Mooren van de provincie Noord-Brabant.

Volledige nieuwsbrief: Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten oktober 2017

Meer nieuws