Nieuws

Omgevingsdialoog Lieshoutse Heide

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan de Regionale Energie Strategie waaruit voor Laarbeek zoekgebieden naar voren komen voor grootschalige energieopwek zoals zonneparken en windmolens.
De Lieshoutse Heide ten noorden van Mariahout is zo’n zoekgebied waar de afgelopen anderhalf jaar een omgevingsdialoog is gevoerd. In de omgevingsdialoog is draagvlak onderzocht en gekeken wat nodig is om draagvlak te vinden voor zonneparken en windenergie.
Het proces van deze omgevingsdialoog is voor alle betrokkenen goed verlopen, dat wordt beaamt door alle deelnemers. De dialoog is voornamelijk beland in een ‘nee’ tegen windmolens wat invloed heeft gehad op het verdere onderzoek naar wat nodig is om wel draagvlak te kunnen vinden zoals eisen aan de inrichting van de omgeving. De directe bewoners maken zich voornamelijk zorgen over de gezondheidsrisico’s van windmolens waar nog veel onduidelijkheid over is. Ook landschapsvervuiling is een groot issue.

In de raadsvergadering is vastgesteld dat verder onderzoek naar windmolens voorlopig geen zin heeft. Eerst moeten de gezondheidsrisico’s in kaart gebracht zijn en dan kunnen pas conclusies getrokken worden. Dit onderzoek vindt landelijk plaats. Ook radarinvloeden van vliegbasis Volkel kunnen mogelijk een knelpunt worden.

CDA heeft een motie ingediend om nu al definitief windmolens in Laarbeek te schrappen. Wij zijn ook geen direct voorstander van windmolens maar vinden deze conclusie te snel omdat de juiste informatie ontbreekt om een gewogen en uitlegbare beslissing te kunnen nemen.

 

Meer nieuws