Nieuws

Onrust rondom afvaldienst Blink

In de afgelopen maanden is er onrust ontstaan rondom onze afvaldienst Blink. Eind vorig jaar vertrok de directeur van Blink en afgelopen week schreef het Eindhovens Dagblad over het onderhands gunnen van het contract voor afvalverwerking aan PreZero. Dit heeft mogelijk tot hogere kosten geleid voor de verwerking van afval. 
Blink is een samenwerkingsverband met 9 gemeentes in Zuidoost Brabant die de afvalverwerking gezamenlijk oppakken. Dit gebeurt in samenwerking met afvalverwerker PreZero (voorheen Suez). Dit samenwerkingsverband loopt reeds ruim 20 jaar en verzorgt binnen onze gemeente het afval ophalen en afvoeren en Blink beheert de milieustraat.


Naar aanleiding van een eerdere evaluatie van de samenwerking is vorig jaar een onderzoek gestart naar hoe de toekomstige samenwerking tussen Blink en PreZero eruit zou moeten zien. Het vertrek van de directeur komt daarmee op een ongelukkig moment. Het zorgt voor onrust omdat de reden van vertrek niet helder is. Mogelijk is een andere juridische constructie nodig tussen Blink en PreZero. Maar in de huidige situatie wordt op een transparante manier materieel ingehuurd van Prezero voor de ophaaldienst. De kosten voor verwerking van het afval zijn inzichtelijk en zijn lager dan gemiddeld in verhouding tot andere gemeenten. Dat stelt ons voorlopig gerust maar aandacht voor dit dossier is noodzakelijk.  


In het eerste kwartaal van dit jaar zal het onderzoek naar de toekomstige samenwerking zijn afgerond. Aan de hand van dit onderzoek kunnen pas conclusies getrokken worden over de ontstane situatie. Wij houden u op de hoogte. 

Meer nieuws