Nieuws

Ontwikkelingen ontmoetingscentrum Beek en Donk

Op dinsdag 20 februari jl. is aan de gemeenteraad een rapport gepresenteerd met betrekking tot de eerste fase van de herontwikkeling van het Ontmoetingscentrum. In deze eerste fase is met diverse gebruikers van het centrum, maar ook met potentiële nieuwe gebruikers (zoals de Rollerclub en de Harmonie) onder leiding van bureau Spectrum in kaart gebracht waar een toekomstig gebouw aan moet gaan voldoen. Ook hebben inwoners van Beek en Donk en Laarbeek input kunnen leveren. In diverse sessies is alle info verwerkt en door Spectrum met een architect samengevat.

In de komende fase gaat een ontwerp verder uitgewerkt worden. Zo moet beter inzichtelijk worden hoe een potentieel nieuw of verbouwd gebouw eruit moet komen zien en wat het kostenplaatje is. Zo kunnen bijvoorbeeld de mogelijk nieuwe gebruikers een goede afweging maken of ze uiteindelijk naar het nieuwe gebouw willen verhuizen. In juni / juli moet meer over het nieuwe gebouw bekend zijn.

Het ontmoetingscentrum in Beek en Donk is een flink aantal jaren geleden verbouwd. Het wordt nu gebruikt door verschillende verenigingen en instanties waaronder de stichting dorpshuizen als beheerder, de judoclub, de boxclub en de LEV-groep. Daarnaast vinden er ook diverse bijeenkomsten plaats van uiteenlopende verenigingen en instanties. Kortom, een belangrijke ontmoetingsplek voor onze gemeenschap.
Al enkele jaren geleden is sprake geweest van een verhuizing van harmonie O&U naar het ontmoetingscentrum en ook het duurzaamheidsvraagstuk dient aan. Tijd voor een herziening van deze sociale ontmoetingsplek.

Eigenlijk kan gesteld worden dat duurzaamheid en energie de gemene deler is rondom de start van een nieuw ontmoetingscentrum. Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, waar het ontmoetingscentrum onder valt, staat al op de planning. Verenigingen als O&U en de rollervereniging tezamen met de tafeltennisvereniging kampen met hoge lasten van energie door sterk verouderde gebouwen. Grote investeringen lijken onvermijdelijk. Een multifunctioneel en duurzaam gebouw ter vervanging van deze 3 locaties biedt veel duurzaamheidsvoordelen voor alle betrokkenen en past in de duurzaamheidsvisie van onze gemeente.

Maar deze multifunctionaliteit heeft ook een keerzijde. Zo zijn er meer gebruikers op een kleiner oppervlak waardoor ruimtes gedeeld moeten gaan worden waar een deel van de gebruikers nu nog zelf invulling kan geven aan planning van ruimtes. Het is daarom belangrijk dat goed gesproken wordt met alle gebruikers nu en in de toekomst en dat hier heldere afspraken worden gemaakt waarmee iedere vereniging en instantie uit de voeten kan.
En zijn ruimtes wel geschikt voor ieder gebruik? Een rollerhal is immers heel iets anders dan een concertzaal.

Naast de (sport)verenigingen zijn ook gebruikers op het sociaal gebied, waaronder de LEV groep, onderdeel van gesprek. Het ontmoetingscentrum met daarin de huiskamer is erop gericht om verbindingen te versterken in onze lokale gemeenschap. Dit gebeurd door inloopspreekuren en het organiseren van bijeenkomsten zoals gezamenlijke maaltijden. Niet onbelangrijk is ook het gebruik door jongeren die momenteel een eigen ruimte hebben met een aparte ingang. Hier speelt ontmoeten een heel belangrijke rol, maar wel op een heel andere manier dan ontmoeten voor senioren. Hier moet ruimte zijn voor ontplooiing. Ook zijn er gedachtes om weer een mogelijkheid te hebben voor een theater en film in Beek en Donk.

Kortom, het ontmoetingscentrum kent meerdere functies, te noemen:
1. Ontmoeten
2. Verbinden
3. Cultuur
4. Sport

De afgelopen periode is gebruikt om in beeld te brengen wie er gebruik maken van het ontmoetingscentrum, wat deze partijen willen, welke partijen erbij willen en wat onze inwoners willen. Uit deze periode volgt informatie waarmee verder gewerkt kan worden aan plannen en uiteindelijk aan een programma van eisen waar het nieuwe ontmoetingscentrum aan moet voldoen.

Richting de zomer zal er een moment komen waarin definitief vastgesteld moet worden welke partijen deel gaan nemen aan het nieuwe ontmoetingscentrum. Vanaf dat moment gaan scenario’s uitgewerkt worden en zal er eind 2024 door de gemeenteraad een keuze gemaakt worden voor een scenario.

Meer nieuws