Nieuws

Ontwikkelingen ontmoetingscentrum Beek en donk

Al enkele jaren terug is het ontmoetingscentrum in beeld voor een verhuizing van de Harmonie O&U. Het bestaande verenigingsgebouw van O&U vergt vergaande investeringen. Met de huidige duurzaamheidswensen is dit inmiddels ook niet ondenkbaar voor de rollervereniging en de tafeltennisvereniging die ook huisvesten in een los pand.
Eind vorig jaar is daarom begonnen met een herbeschouwing van het ontmoetingscentrum in Beek en donk. Met het oog op het beheersbaar houden van de kosten voor huisvesting is meervoudig ruimtegebruik een wenselijke ontwikkeling. Daar komt nog bij dat als verenigingen tezamen in hetzelfde gebouw zitten deze elkaar kunnen versterken en mooie verbanden kunnen ontstaan.
In 2019 is al eens op deze optie gestudeerd maar is dit niet verder voortgezet. De tijdsgeest is inmiddels verandert en ook het ontmoetingscentrum staat voor investeringen met het oog op verduurzaming. We vinden het daarom goed dat deze paden opnieuw bewandeld worden. Het helpt ons verenigingsleven toekomstbestendig te maken.

Meer nieuws