Nieuws

“Op de koffie gesprekken”, een evaluatie

Sinds 2015 is zorg verschoven van een landelijke naar een gemeentelijke taak. De visie van de rijksoverheid was dat de gemeente dichter bij de mensen staat en zo de zorg beter (en goedkoper) kan organiseren. Sinds deze overgang is er veel in gang gezet waaronder de peelsamenwerking van de 5 peelgemeenten. Door de jaren heen staat er nu een stevige organisatie, maar ook hier zijn altijd verbeteringen noodzakelijk en moet van tijd tot tijd beleid herzien worden. Enerzijds door nieuwe regelgeving en anderzijds door andere inzichten.
Hoe het gevoerde beleid daadwerkelijk uitpakt kunnen we terug zien in evaluaties en terugkoppeling uit onze samenleving. Maar krijgen we dan altijd het goede beeld? Onze wethouders Briels en Slaets voeren vanaf 2019 al ‘op de koffie gesprekken’ om ervaringen te proeven.

Gestart is met gesprekken met willekeurig gekozen inwoners die gebruik maken van de sociale voorzieningen. Bij de vraag of ‘we op de koffie mogen komen’ wordt veelal positief gereageerd en mensen bleken veel opener over hun ervaringen dan vooraf gedacht. We begrijpen dat dit betekenisvolle gesprekken oplevertd.

In de recent uitgebrachte raadsinformatiebrief is de tussentijdse evaluatie beschreven, zie de knop onderaan dit bericht met de link hiernaar.

Als ABL juichen we deze initiatieven erg toe. We hebben in Laarbeek een gemeenschap met een omvang waarbij persoonlijk contact er toe doet. We zijn geen grote stad maar juist een kleine gemeenschap waar de lijntjes kort kunnen zijn. Het zorgstelsel wordt uitvoerig geevalueerd met uitgebreide rapporten met grafieken en cijfers. In deze rapporten is veel gericht op de financien van het stelsel waar voor onze gemeente ook grote risico’s liggen. Maar er wordt ook ingezoomd op kwaliteit van de dienstverlening door enquetes en onderzoeken. Al deze rapporten zijn een goede indicator hoe de organisatie presteert, maar er gaat niets boven een persoonlijk gesprek met de ervaringen van de gebruikers. Hier is ruimte voor details die in evaluaties zomaar over het hoofd kunnen worden gezien.

De gesprekken worden gevoerd samen met deelnemers van de clientenraad participatiewet en/of de adviesraad sociaal domein. Ook dit vinden we een goede keuze. Zo kunnen ook deze instanties horen wat leeft en speelt bij de gebruikers van de zorg. Met elkaar kunnen verbeteringen worden bereikt.

Het is mooi te zien dat de lijnen kort zijn en onze inwoners goed worden gehoord.

Meer nieuws