Nieuws

OZB-verhoging: Natuurlijk niet schouderophalend accepteren!

OZB-verhoging: Natuurlijk niet schouderophalend accepteren!

De Laarbeekse begroting staat onder druk. Net als in andere gemeenten hebben we meer taken, stijgen de zorgkosten fors terwijl de inkomsten dalen. Spaarpotjes om deze stijgingen te dempen zijn inmiddels leeg. Tel hier bijvoorbeeld de tegenvallende kosten voor afval, verhoging van vervangingsinvesteringen en voorbereidingen voor de omgevingswet bij op en je hebt een probleem.

We hebben een intensief traject met raadsleden, ambtenaren en college doorlopen om diepgaand naar mogelijkheden te kijken om tot een sluitende begroting te komen. In de hieropvolgende kadernota wordt visie en ambitie omgezet in financiƫle kaders waarbinnen beleid en projecten ontwikkeld worden. Alle gemeentelijke uitgaven zijn tegen het licht gehouden en beoordeeld op nut en noodzaak. Hieruit zijn vele bezuinigingen voortgekomen, van groot tot klein. Enkele van deze bezuinigingen zijn al flink bediscussieerd, zoals de bibliotheek en de VVV, wat aangeeft hoe tastbaar bezuinigingsmaatregelen zijn binnen de Laarbeekse gemeenschap. Op alle fronten wordt bezuinigd om de pijn te verdelen.

Helaas zijn alle bezuinigingen niet voldoende om de tekorten op te lossen. Alleen een hogere vergoeding van het rijk of verhoging van de OZB kan dit probleem oplossen. Als de hogere vergoeding van het rijk uitblijft of negatief uitpakt, is het verhogen van de OZB de enige overblijvende optie, hoe pijnlijk deze ook is. Een niet sluitende begroting is geen optie. De provincie zal dat niet accepteren en ingrijpen. Natuurlijk kan je stellen dat een gemeente gerund moet worden als een bedrijf. Daar zit een kern van waarheid in, je kan niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een gemeente gaat echter verder. Vele taken en verantwoordelijkheden zijn wettelijk verplicht en blijven overeind in zwaar weer.

Het is belangrijk om op enig moment toch met elkaar vast te stellen hoe nu verder. Door de kadernota vast te stellen ligt er een basis waarmee ambtenaren aan de slag kunnen met o.a. beleid richting de begroting. Het is de taak van de gemeenteraad, als hoogste orgaan, om de kaders vast te stellen. Als de kadernota niet is vastgesteld, verkeert de organisatie in ongewis.

ABL stemde daarom in met de kadernota, aangevuld met extra bezuinigingen zoals vastgesteld in de raadsvergadering. Dit geeft al een verlichting op de OZB-verhoging. De mogelijkheid voor het doorvoeren van extra bezuinigingen is zeker niet verlopen. Pas in november wordt de begroting vastgesteld inclusief het tarief van de OZB. Er worden komende periode nog diverse bezuinigingen onderzocht op haalbaarheid en er is zeker nog ruimte voor nieuwe voorstellen. Ook richting Den Haag is actie ondernomen om onze problemen onder de aandacht te brengen met als doel een verhoogde vergoeding van het Rijk. Het is daarom belangrijk om met elkaar, eensgezind, de schouders eronder te zetten om deze pijnlijke maatregelen zoveel mogelijk te beperken.

Algemeen Belang Laarbeek

 

Meer nieuws