Nieuws

OZB voorstel ABL overgenomen!

De jarenlange automatische verhoging van 3% van de onroerende zaakbelasting (OZB) is voor ABL (Algemeen Belang Laarbeek) al geruime tijd een gedateerd systeem. Aansluiten op werkelijke inflatiecijfers heeft onze voorkeur. Al enkele jaren terug hebben we het college van Burgemeesters en Wethouders gevraagd hier invulling aan te geven om zo te komen tot een trendbreuk. Het besluit deze trendbreuk daadwerkelijk te laten plaats vinden, is wat ons betreft een wenselijke maar ook noodzakelijke ontwikkeling.
Sinds enkele weken is bekend dat de rijksbijdrage vanuit “Den Haag” aan Laarbeek het ook mogelijk maakt om op een verantwoorde manier deze nieuwe werkwijze nu al door te voeren. ABL is daarom blij dat het college ons standpunt heeft overgenomen!

Meer nieuws