Nieuws

Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek

In 2021 is de geactualiseerde archeologische beleidskaart vastgesteld door de gemeenteraad als onderdeel van het nieuwe erfgoedbeleid. Deze kaart heeft als doel om de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek te beschermen. Aan deze beleidskaart zat ook een mooi erfgoedhandboek vast genaamd ‘een erfenis aan verhalen’. Een aanrader om deze nog een keer te lezen.
Aan de beleidskaart hangen ook de nieuwe beleidsregels vast waar eigenaren van monumenten zich aan moeten houden.

Om uitvoering te geven aan het beleid is een paraplubestemmingsplan opgesteld. Dit paraplubestemmingsplan zal na vaststelling de regels omtrent archeologie en monumenten uit alle huidige bestemmingsplannen vervangen. Dit bestemmingsplan geldt voor de hele gemeente en gaat dus over alle bestemmingsplannen heen. Hierdoor wordt al meteen een voorsprong genomen voor de nieuwe omgevingswet waar dit bestemmingsplan zo overgenomen kan worden.

Meer nieuws