Nieuws

Plan de Malthezerhoeve

Het realiseren van woningbouw is een prioriteit in onze gemeente. Behoefte aan woningen is er overal, maar de urgentie van plannen ligt voornamelijk in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout. Waar Mariahout en Beek en Donk al concrete plannen kennen voor uitbreiding van de kernen is dit voor Lieshout en Aarle-Rixtel een stuk lastiger. De ruimte voor het oprekken van de kerngrens kent allerlei beperkingen.
In 2023 is er voor Aarle-Rixtel een gebiedsvisie vastgesteld voor de zuid-oostzijde van de kern in het gebied rondom de Helmondsweg. Het aannemen van deze gebiedsvisie heeft de deur geopend voor een mooi woningbouwplan.

In het ontstaan van de kern Rixtel speelt de Maltezerhoeve al een rol. De hoeve staat er nog steeds en de omliggende landerijen kennen een historische waarde waaronder een voormalige kerk. Rondom deze hoeve, die aan renovatie toe is, is een plan bedacht met kleinschalige woningen. Rondom deze woningen zit een zorgkarakter waar wordt omgekeken naar elkaar. Het type woningen, 40 stuks in totaal, past in de vraag voor kleinere huurwoningen in het middensegment.

De huurprijs van de woningen schuurt echter tegen de bovengrens van de betaalbaarheid in het middensegment. Dit vinden we een minder aspect met het oog op betaalbaarheid, maar gezien de voorwaarden rondom het plan die tot hoge kosten leiden zoals de inrichting van het terrein en historische waarde, hebben we hier wel begrip voor.

Nabij de Malthezerhoeve is een plantenkas aanwezig waarvan de zorg bestaat dat deze overlast gaat veroorzaken voor de woningen. Deze zorg is in de commissievergadering ruimtelijke zaken ook uitgesproken door de ondernemer en hiervoor bezwaar heeft ingediend. De ondernemer heeft echter zelf ook woningbouwplannen op de locatie van de kas waarmee de mogelijke problemen teniet kunnen worden gedaan.. Deze plannen worden door de gemeente bekeken, maar dit geeft voor de ondernemer nog onvoldoende houvast om een eventueel bezwaar in te trekken.

We vinden echter niet dat het huidige plan hierop moet blijven hangen en harde garanties aan de ondernemer over zijn woningbouwplannen kunnen we niet afgeven. Daar is het nog te vroeg voor in het proces. De impact van de woningbouw en de aanwezige bedrijvigheid is onderzocht en past binnen de regelgeving. Bij de projectontwikkelaar ligt een taak duidelijk meegeven aan de toekomstige bewoners dat er bestaande bedrijvigheid aanwezig is en dat dit mogelijk tot overlast kan leiden. Dit soort situaties kunnen in een druk land als Nederland vaker voorkomen.

Meer nieuws