Nieuws

Plan Klokkengieterij

De klokkengieterij in Aarle-Rixtel staat al ruim een decennium leeg wat een uitermate goede locatie voor woningbouw kan betekenen. Enige tijd gelden is een plan gepresenteerd voor de Klokkengieterij waarna het uitwerken in gestart en de betreffende percelen en opstallen zijn aangekocht. We zijn blij dat er eindelijk garen op de klos komt voor het plan Klokkengieterij met een concreet voorstel. Het was lang stil rondom dit project terwijl de nood voor woningen in Aarle Rixtel onverminderd hoog is.

Het plan Klokkengieterij is het type project van een inbreidingslocatie waar we komende jaren waarschijnlijk meer tegenaan zullen lopen, een ontwikkeling met een negatieve grondexploitatie zoals deze nu ter besluitvorming wordt gebracht. Met een betaalbaarheid van woningen die enorm onder druk staat is deze investering te rechtvaardigen, zeker gezien de toezegging dat mensen met een binding met Laarbeek voorrang krijgen bij de eerste aanmeldtermijn.

Onze vragen over het inhoudelijke stuk van de exploitatiekosten zijn voor ons naar tevredenheid beantwoord waardoor we de investering kunnen goedkeuren. We hebben wel extra benadrukt aan het college om de betaalbaarheid van de woningen en het aandeel sociale huur te blijven bewaken in het definitieve plan.

Voor de aanmeldtermijn voor de Laarbeekse inwoners hebben we verzocht deze minimaal 6 maanden te maken. Echter gezien de aanmeldingen al storm lopen is het risico dat er onvoldoende Laarbeekse mensen ingeschreven zijn klein. Het is niet noodzakelijk hier een extra termijn voor op te nemen.

Meer nieuws