Nieuws

Planontwikkelingen Mariahout

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart jl. stond de invulling van de ruimte ter plaatse van het voormalige wokrestaurant aan de Mariastraat  in Mariahout voor het eerst op de agenda. Tijdens deze vergadering kon het toenmalige plan niet op een meerderheid rekenen. Tijdens de raadsvergadering van 11 mei jl. stond het agendapunt opnieuw op de agenda. Het was op enkele punten wat aangepast, aan de politiek de opdracht om er wederom een oordeel over te vellen.

 

Als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) hebben we intensief naar de plannen gekeken. Natuurlijk is ABL voor woningbouw in Mariahout, natuurlijk is ABL voor het verfraaien van het aangezicht van Mariahout en natuurlijk willen we investeren in de leefbaarheid van het dorp. Een zogenaamde “gemakswinkel” past dan helemaal in het plaatje. Dus grotendeels konden we ons vinden in de plannen voor de genoemde locatie aan de Mariastraat. Laat hier ook geen misverstand over bestaan. Het knelpunt voor ABL was het financiële plaatje ten behoeve van de te bouwen appartementen. Wij willen geen gigantische bedragen gemeenschapsgeld uitgeven aan het subsidiëren van koopwoningen.

 

Bij de aankoop van de panden in april 2022 was bekend dat het project een negatief resultaat zou op gaan leveren. Een jaar later praten we over een verviervoudiging hiervan. Een deel hiervan wordt veroorzaakt door de investering in leefbaarheid, namelijk de gemakswinkel. Die investering kunnen wij gewoon ondersteunen. Echter, een groot deel van het negatief resultaat vindt haar oorzaak in de keuzes die worden gemaakt rondom het te bebouwen oppervlak van het perceel en daarmee de beperking van het aantal woningen. Hierover zijn veel discussies gevoerd, maar er is geen ruimte gekomen om te kijken naar betaalbaardere alternatieven. Er is blijven steken op rekbare begrippen als verstedelijking, massaliteit, ruimte voor groen en waterberging.

 

Wij zijn van mening dat als je zulke financiële overschrijdingen hebt ten opzichte van het oorspronkelijke plan, je moet kijken naar alternatieven. Hoe kunnen we anders zulke investeringen verantwoorden naar onze inwoners? Daarnaast willen we ook voldoende budget overhouden voor de plannen in Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk. Ook voor sociale woningbouw moet er voldoende budget zijn.

 

Volgens ons liggen er echt mogelijkheden voor een minstens zo goed plan maar dan tegen aanmerkelijk minder kosten en meer woonruimte. Daarom hebben wij met pijn in het hart tegen het voorstel moeten stemmen.

Meer nieuws