Nieuws

Politiek is verantwoordelijkheid nemen!

Politiek is verantwoordelijkheid nemen!

Het is de laatste weken duidelijk geworden dat we in Laarbeek te maken hebben met een partij die geen verantwoordelijkheid wil nemen. Ook niet voor besluiten en afspraken waaraan ze zelf mee aan de wieg hebben gestaan. Dat daardoor hun eigen wethouder niet anders kon dan opstappen, was voor PNL een makkelijke opoffering. Door nu zelfs uit de school te klappen over de onderhandelingsgesprekken, deze zijn vertrouwelijk, geeft ook dit weer aan hoe ze als partij werken. Uit hun eigen woorden kunnen we opmaken dat ze hun eigen wethouder van der Zanden nooit hebben gesteund. Zij heeft bewezen een deskundige en goede wethouder te zijn, die het lef had om tegen haar eigen partij in te gaan.

Jarenlang heeft PNL aangegeven dat zij het op financieel gebied anders zouden gaan doen op het moment dat zij weer de post financiën in handen hadden. Nu kunnen we overal teruglezen dat zij deze post helemaal niet wilden hebben! Het lag zeker niet aan de wethouder dat de cijfers zijn zoals ze zijn. Dit komt voornamelijk doordat we vanuit het Rijk meer taken en minder inkomsten krijgen. Maar deze realiteit is lastig uit te leggen. Helaas staat PNL hier niet voor open, enkel voor mooie verhalen. De waarheid is dat we in Laarbeek hele goede voorzieningen hebben tegen relatief lage lasten. Daar blijft ABL zich sterk voor maken. Deze voorzieningen zijn belangrijk voor al onze inwoners.

Het niet durven vertellen van het echte verhaal aan onze inwoners vindt PNL waarschijnlijk te moeilijk. Ook kunnen we nu ook lezen dat ze eigenlijk nooit achter het plan hebben gestaan om gezamenlijk de handen ineen te slaan. Gezamenlijk hard werken voor ons mooie Laarbeek. Daar hebben we dan maanden voor bij elkaar gezeten. Gelooft u nu echt dat onze formateur heeft liggen slapen? Ook hij wordt door dit soort verhalen geschoffeerd. Maar PNL wil haar handen wassen in onschuld. Samen werken, samen verantwoordelijkheid nemen? Nee, als het moeilijk wordt, is men niet thuis en mogen anderen de problemen oplossen. Met voorstellen komen hoe het dan wel moet, doen ze ook niet. Ze laten het bestuur besluiten nemen i.p.v. dat de raadsleden dit zelf doen. PNL heeft inmiddels toegegeven dat het bestuur op zou stappen als de fractie in zou stemmen met de kadernota. Raadsleden leggen toch de eed of belofte af zodat ze zonder last of ruggespraak besluiten kunnen nemen?

Wij vinden het spijtig wat er is gebeurd en dat PNL er niet voor heeft gekozen serieus en met realistische voorstellen de hand uit te steken naar de overige partijen. Ze zijn er namelijk zelf de oorzaak van dat de huidige situatie is ontstaan en nemen nu geen verantwoordelijkheid voor de problemen die niet alleen Laarbeek treffen, maar nagenoeg alle gemeenten in Nederland. We hadden samen graag nog steeds de handen ineengeslagen en samen verantwoordelijkheid genomen, maar PNL heeft besloten hiervan af te zien.

U bent gewend dat ABL altijd netjes en verbindend is. Dat blijven we ook zeker doen, maar de waarheid mag ook boven tafel komen. Dit zullen wij nu eenmalig op deze manier doen! En het is natuurlijk aan u om de keuze te maken. Maar wij werken liever met de echte waarheid: als wij als Laarbeek als zelfstandige gemeente willen blijven bestaan, zullen we moeten werken met de huidige realiteit. Een overheid die veel taken naar de gemeenten overdraagt zonder daarvoor voldoende middelen te geven. U leest in alle media dat dit landelijk een groot probleem is. Niet enkel een Laarbeeks probleem! Onze lasten zullen wat hoger worden maar onze mooie voorzieningen blijven. Als bij onze omringende gemeenten straks de begrotingen duidelijk zijn, zult u zien dat we ondanks deze tegenvallers hoogstwaarschijnlijk toch weer tot een van de goedkoopste gemeenten behoren. En met deze realiteit werken we. Dat mag, dat moet u van de politieke partijen verwachten. Sprookjes en mooie verhalen zijn in de Efteling te vinden, wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen en blijven strijden voor een leefbaar Laarbeek!

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws