Nieuws

Raadsvergadering 14 april 2022

De agenda van de raadsvergadering van 14 april was beperkt. Voorafgaand heeft een commissievergadering plaatsgevonden met het onderwerp voor extra budget voor het onderzoek naar de ontwikkelingen voor de Heuvel in Lieshout. In de commissievergadering is een uitgebreide toelichting gegeven over de voortgang en een doorkijk van het onderzoek naar de Heuvel. Het plan wordt nu breder ingezet als een ‘centrum-plan’. Met de toelichting over de plannen en de richting is ingestemd met het extra budget om deze studie de ruimte te geven om tot een breed gedragen plan te komen.

Als laatste stond op de agenda de besluitvorming omtrent de aankoop van de voormalige Wok en het naastliggende cafe in Mariahout voor toekomstige ontwikkelingen van woningbouw. Er is ingestemd met deze aankoop zodat de gemeente de ontwikkeling zelf kan sturen wat belangrijk is voor het verkrijgen van betaalbare woningen voor de juiste doelgroep.

Meer nieuws