Nieuws

Samen werken aan een betere leefomgeving

Samen werken aan een betere leefomgeving.

Er is politiek gezien geen enkel onderwerp wat zo tot de verbeelding spreekt als de openbare ruimte, onze leefomgeving. Sla er de sociale media of de (lokale) kranten maar op na, er wordt behoorlijk wat af gediscussieerd over alles wat hier mee te maken heeft. Gaat het niet over onkruid, dan wel over stoeptegels die scheef liggen of straatlantaarns die defect zijn. Het is daarom meer dan terecht dat dit onderwerp er binnen de politiek volop in de schijnwerpers staat. Ook binnen Algemeen Belang Laarbeek (ABL) bekijken we continu hoe we er aan bij kunnen dragen om deze openbare ruimte tegen zo min mogelijk kosten voor iedereen aantrekkelijk te maken.

Het zal niemand ontgaan zijn dat duurzaamheid hoog op de politieke agenda staat. Naar onze mening is dit geen keuze, maar een verplichting. We zijn er binnen ABL ons terdege van bewust dat we zuinig met onze openbare ruimte om moeten gaan. We staan daarom nog steeds achter het besluit om op een biologische manier onkruid te bestrijden. Dit geeft lokaal natuurlijk wel wat overlast. Ook het voorgenomen plan om de buitenverlichting te vervangen door energiezuinige ledverlichting kan op onze steun rekenen. We vinden dat de gemeente het initiatief moet nemen in het investeren in een duurzame toekomst. We zijn dit verplicht naar onze volgende generaties.

Natuurlijk gaat er in de openbare ruimte wel eens iets mis. Hiervan kan via de website van de gemeente melding worden gemaakt. De ervaring leert dat dit snel wordt afgehandeld. Wij hebben als ABL gemeend om het u als inwoner nog gemakkelijker te moeten maken om onregelmatigheden te melden. Vandaar dat we onlangs het idee hebben gelanceerd (en wat unaniem door de gemeenteraad is aangenomen) om de BuitenBeter app in Laarbeek te lanceren. Met deze app, die eenvoudig op je telefoon te installeren is, heb je na 4 eenvoudige stappen de locatie, het probleem en een foto ervan gemeld! Makkelijker kunnen we het niet maken en zo dragen we samen bij aan een openbare ruimte waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Dus installeer deze app meteen op je telefoon!

 

Namens Algemeen Belang Laarbeek,

Monika Slaets-Sonneveldt
Ron Verschuren
Jordy Brouwers

Meer nieuws