Nieuws

Samenwerking Metropoolregio Eindhoven

Na een lang afstemproces is afgelopen week de samenwerkingsovereenkomst tussen alle 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven aangenomen. Deze samenwerkingsovereenkomst geeft het programma weer waar de gemeenten in de regio samen mee aan de slag gaan in de periode 2023-2026.
Onze regio is meer dan ooit in het nieuws door de enorme groei die we doormaken. Daarom is deze samenwerkingsovereenkomst een belangrijk stuurmiddel. Waar voorheen voornamelijk naar mobiliteit werd gekeken in de regio zijn er nu in totaal 5 hoofdopgaven. Naast mobiliteit is er de schaalsprong wonen en ruimte, toekomstige energiesystemen, veerkrachtige economie en vitaal landelijk gebied.
Al deze hoofdopgaven moeten bij gaan dragen aan de brede welvaart van alle inwoners van onze regio. “Brede welvaart” is een begrip waarmee wordt bedoeld het welzijn van mensen. Omdat dit welzijn van mensen zich voornamelijk afspeelt in de regio ligt hier ook de taak van de gezamenlijke gemeenten. Juist hier zit ook meteen de zorg die bij veel gemeenten leeft. Wat is nu precies die brede welvaart en hoe kunnen we dit meten? Hoe zorgen we ervoor dat alle inwoners van onze regio ervan profiteren en niet alleen een gedeelte hiervan.

Daarbij moeten we ervoor waken dat de groei van de regio niet ten koste gaat van het platteland en het platteland moet mee kunnen profiteren van de ontwikkelingen in de stad.

De ambitie is naar elkaar uitgesproken en de zorgen hierin zijn gedeeld en onderkend. Het is nu de taak om te zorgen dat we deze acties concreet kunnen maken. Wanneer zijn we nu gelukkig in onze regio en wat hebben we daar voor nodig. Die informatie moeten we actief gaan ophalen.

Meer nieuws