Nieuws

Senzer ontwikkelt zich verder

Senzer is het werkbedrijf voor de gemeente Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Het werkbedrijf zorgt voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook het verwerken van de uitkeringen.

In 2020 heeft adviesbureau Berenschot een evaluatie uitgevoerd op het functioneren van Senzer. In het eindrapport van deze evaluatie blijkt dat Senzer buitengewoon goed presteert en een belangrijke maatschappelijke toegevoegde waarde levert. Dit past ook bij het beeld wat we terug horen en zien uit onze lokale maatschappij, we kunnen erg tevreden zijn met de huidige organisatie.

Toch is er werk aan de winkel. De omgeving is steeds aan veranderingen onderhevig zoals wet- en regelgeving en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In het advies wordt aangegeven verder te kijken op het gebied van de positie van Senzer in de actuele arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ook de aansturing en de bekostiging tegen het licht gehouden. Hierover zijn recent alle gemeenteraadsleden uitgenodigd bij Senzer om de uitkomst hiervan toe te lichten. Ook ABL was hierbij aanwezig.

Senzer heeft het advies van Berenschot adequaat opgepakt blijkt uit de presentatie. De actuele arbeidsmarkt biedt veel kansen voor de doelgroep waarvoor Senzer dient, en hier lijkt alleen maar meer groei in te zitten. Werkgevers staan steeds meer open voor re-integratietrajecten en investeren in personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarbij is het belangrijk dat het eerste uitgangspunt is dat de mens centraal blijft staan. Bij Senzer wordt goed gekeken wat iemand nodig heeft voor een zinvolle dagbesteding. Zelfstandig functioneren in de arbeidsmarkt, maar zeker ook het creƫren van een sociaal veilige omgeving, moet het doel zijn. Dat vinden wij ook belangrijk. Een adequate begeleiding is hierbij belangrijk.

Eind vorig jaar is de gemeenschappelijke regeling, waar de genoemde gemeenten aan deelnemen, gewijzigd waarbij Senzer meer bevoegdheden krijgt voor het zelfstandig samenwerken binnen het sociale domein. De gemeenteraad komt daarbij iets meer op afstand te staan en moet dus waken voldoende betrokkenheid hierin te behouden. Met de bijeenkomst zoals medio Maart is georganiseerd kan de gemeenteraad goed aanhaken op de uitdagingen in de organisatie van Senzer. Ook gaat Senzer bijeenkomsten organiseren voor gemeenteraadsleden die dieper ingaan op inhoudelijke onderwerpen binnen de organisatie. Dit zal komende periode meer vorm krijgen.

Voor de financiering wordt meer ingezet op solidariteit waarbij alle gemeenten een vast percentage betalen voor het onderdeel Participatie, de ondersteuning om te kunnen werken. De lasten worden dan onderling gelijk verdeeld zodat extreme situaties niet meer op het bordje van de eigen gemeente komt maar verdeeld wordt onder alle deelnemende gemeentes. Dit betekent wel dat de bijdrage van Laarbeek in beginsel wat omhoog zal gaan. Dat wordt pas duidelijk bij de kadernota van 2024. Deze kadernota van Senzer komt voor het eerst ook met een meerjarenplan.

Meer nieuws