Nieuws

Snelfietspaden in Laarbeek

In het kader van mobiliteit in onze regio wordt inzet op fietsen en openbaar vervoer. Vervoer met de auto is vooral ter aanvulling als fietsen en openbaar vervoer niet toereikend zijn.
Al sinds het bereikbaarheidsakkoord van 2018 wordt gesproken over snelfietspaden. Niet alleen in onze regio, maar in de gehele Provincie worden snelfietspaden gerealiseerd. Zo ontstaat een compleet netwerk. Voor Laarbeek wordt nu het snelfietspad Gemert-Eindhoven concreet onderzocht om daarna de volgende stap te nemen tot uitvoering hiervan.

In de Provincie Noord Brabant is een netwerk van fietspaden voorzien, deze worden aangemerkt met de letter ‘F’. Voor de gemeente Laarbeek kennen we 3 snelfietspaden, te noemen:
– Beek en donk – Tilburg    (F58 – Wilhelminakanaalroute)
– Gemert – Eindhoven  (F615)
– Gemert – Helmond (klein gedeelte door Laarbeek)

Het snelfietspad van Helmond naar Gemert wordt verder uitgewerkt met een variant langs de N279 die al eerder is behandeld. Hier heeft Laarbeek verder niet veel belang bij omdat deze voor Laarbeek niet gunstig ligt om naar Helmond te fietsen.
Belangrijker voor Laarbeek is het onderzoek naar het snelfietspad van Gemert naar Eindhoven. Een belangrijk deel van dit fietspad gaat door Laarbeek en daar liggen ook meteen de grootste uitdagingen. Zo is er een kruising van de Zuid-Willemsvaart bij de Beekse Brug, een keuze voor de route langs Beek en Donk en de keuze voor de kruising van het Wilhelminakanaal bij Lieshout.

In de laatste raadsinformatiebrief over de stand van de varianten bleken nog veel varianten open te staan waarbij ook een route langs de N615 is voorzien zowel bij Lieshout als bij Beek en Donk. In de raadsinformatie avond van 6 december jl is het aantal varianten flink verminderd. De meest voor de hand liggende varianten zijn hier getoond waarbij in de volgende richtingen wordt gedacht:

1. Vanuit het bos uit de richting Gerwen volgt het fietspad de Deense Hoek;
2. Bij de Deense Hoek volgt het fietspad het kanaal onder de bestaande brug Deense hoek door
3. Na de brug Deense Hoek steekt het fietspad met een nieuwe brug over naar de noordzijde van het Wilhelminakanaal
4. Het fietspad volgt het Wilhelminikanaal waarbij bepaald moet worden of het fietspad al bij de Laarweg afdraait naar Beek en Donk of helemaal doorloopt tot de Oranjebrug.
5. Bij de Beekse brug is de oplossing nog niet helder. Dit wordt meegenomen in de totaaloplossing voor de verkeerssituatie bij de Beekse Brug
6. Het fietspad volgt via de noordelijke kant van de N615 de route naar Gemert.

De aankomende periode zal een definitieve keuze worden gemaakt voor de verder uit te werken variant waarbij ook het bestuursakkoord wordt gesloten voor de aanleg met de deelnemende gemeentes. Een substantieel gedeelte van de financiering van het fietspad komt uit de pot van het bereikbaarheidsakkoord.

Meer nieuws