Nieuws

Solide begroting Laarbeek

Op donderdag 5 november jongstleden is in de Gemeenteraad de begroting voor 2021 besproken. De Coronacrisis betekent voor veel inwoners onzekerheid waar we samen doorheen moeten.  Juist nu is het van belang om te kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. Daarom zijn we als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) trots dat we in een gemeente wonen die in staat is om een sluitende begroting te presenteren zonder forse ingrepen of lastenverhogingen. En we zijn nog steeds in staat om faciliteiten voor onze mooie kernen te behouden. Er is zelfs ruimte om te investeren. ABL heeft wel bij een aantal punten om aandacht gevraagd.

Zo zal nog meer worden ingezet op het langer thuis kunnen blijven wonen voor ouderen. Jong en oud door elkaar, voor elkaar zorgen en omkijken. ABL zet in op bijvoorbeeld het splitsen van bestaande woningen in twee woningen, waar oud en jong samen wonen om mantelzorg te kunnen leveren. Deze vorm biedt de starter een extra kans op de woningmarkt en zorgt ervoor dat onze inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Ook duurzaamheid en klimaatverandering staat hoog op de agenda met diverse initiatieven. Het is erg belangrijk dat we nu ingrijpen om de forse klimaatveranderingen te beperken om zo een leefbare planeet te kunnen doorgeven. Begin bij jezelf en dus ook als gemeente. Dat dit een zware opgave is, is duidelijk. Belangrijk is dat we álle inwoners goed blijven meenemen en daar waar nodig ondersteunen.

Onlangs hebben we een goede discussie gevoerd over de afvalstoffenheffing. Hierbij hanteert ABL al jaren het beleid “de vervuiler betaalt” voor haar eigen afval. Als ABL horen we vaak klachten/opmerkingen over rondslingerend afval. Zeker ook wanneer papier opgehaald moet worden en het tegelijkertijd regenachtig/winderig is, zien sommige straten er niet uit. Vandaar dat we als ABL een motie hadden ingediend om de blauwe papiercontainer in te voeren. Hier wordt nog verder over gesproken.

Tot slot merken we dat er in onze kernen veel aan verkeersveiligheid is gedaan. Met name de samenwerking tussen de gemeente en de diverse verkeerswerkgroepen werpt zijn vruchten af. Er zijn echter enkele knelpunten die wat ons betreft meer aandacht verdienen omdat hier bezorgdheid en onveiligheidsgevoel leeft bij vele inwoners. We noemen daarbij de kruising Hoofakker Deense Hoek en kruising Donkse Brug. We zullen u volgende week hier verder over informeren.

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws