Nieuws

Solide begroting voor Laarbeek in 2022

Afgelopen donderdag is in de Gemeenteraad de begroting voor 2022 besproken, de laatste begroting van deze raadsperiode. De begroting laat over meerdere jaren goede cijfers zien, een stabiel financieel beleid betaalt zich uit. Als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) zien we een lang uitgesproken wens in vervulling gaan. De laatste financiƫle cijfers vanuit het rijk geven aanleiding om de OZB vanaf 2022 alleen met een inflatiecorrectie aan te passen. We zijn blij dat we afscheid nemen van de automatische verhoging van 3%.

Toch zijn er ook aandachtspunten. Zo zijn er al langere tijd zorgen omtrent het besteedbaar inkomen. De stijgende prijzen van onder andere energie zijn voor velen zorgwekkend. In de energietransitie vragen we daarom ook om aandacht voor het realiseren van energiebesparingen. Dat scheelt kosten. Hier ligt ook een rol voor de woningbouworganisaties. Blij zijn we daarnaast dat forse ingrepen en lastenverhogingen niet nodig zijn. Belangrijk vinden we dat er aandacht is voor de bestrijding van verborgen armoede. Een onderwerp waar een taboe op rust.

Als ABL hebben we ons sterk gemaakt voor de blauwe papiercontainer. Onderzoek heeft uitgewezen dat de helft van onze inwoners zo`n container ziet zitten. Zoals het er nu uit ziet, komt er een voorstel om blauwe containers in Laarbeek te gaan gebruiken voor diegene die daar belangstelling voor heeft. Ook zijn er plannen om meer te investeren in groenonderhoud.

Dit is belangrijk, zeker gezien de klachten.

De bouw van woningen richt zich de komende jaren op transformatie binnen de bebouwde kom: bestaande woningen zullen vervangen gaan worden door nieuwe. Dit is complex en vraagt een grote investering qua tijd en geld. We willen het groene karakter van onze kernen niet kwijt. Extra investeringen zijn nodig voor inpassing in de bestaande omgeving. Maar met wat creativiteit  zien wij kansen voor extra financiering vanuit het rijk en provincie.

We zijn tevreden met de extra investeringen rondom de Deense Hoek in Lieshout en het kerkplein in Aarle-Rixtel, dit met het oog op verkeersveiligheid. Ook de stevige reactie van het college rondom het voorstel van de Provincie betreffende de Beekse Brug kan rekenen op onze steun. Het mag niet zo zijn dat onze kernen meer verkeer te verwerken krijgen door een plan van de Provincie. Uiteindelijk is het belangrijk is dat er een verkeersvisie komt. Het vele doorgaande verkeer door onze kernen moet de aandacht krijgen die het verdient. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel!

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws