Nieuws

Stand van zaken Blink en de Milieu straat

Al enkele malen hebben we in deze nieuwsbrief een update gegeven van de ontwikkelingen rondom afvalverwerker Blink. Vorig jaar is de samenwerking tussen de afvalverwerker PreZero en Blink opgezegd. Hieropvolgend is een scheidingsproces in gang is gezet met als doel Blink als gemeenschappelijke regeling voor afvalverwerking voor onze regio voor te zetten. Formeel zal de scheiding per 1 januari 2025 een feit zijn. Tot die tijd blijft PreZero onderdeel van de gemeenschappelijke regeling
Eveneens is er een update over de milieu straat.

In oktober vond een bijeenkomst van Blink plaats voor de raadsleden waar de stand van zaken van de organisatie van Blink is besproken. In deze bijeenkomst is verteld waar de organisatie nu staat en is er volop ruimte voor vragen geweest over het proces en de visie op de toekomst.
Momenteel is er een kleine organisatie gestart met het, zo benoemde, ‘kwartier maken’ van het nieuwe Blink. Zoals al eerder aangegeven is vrijwel alles binnen Blink nu nog in bezit van PreZero waardoor zowel de administratie al het materieel allemaal opnieuw bekeken moet worden. Dit geldt ook voor het personeel. Vanaf september tot einde dit jaar starten verschillende nieuwe functies.
Een van de grootste aspecten hierin is de software achter de organisatie. Alles wordt gepland en administratie gevoerd middels programma’s die niet gemaakt zijn om los van PreZero te functioneren. Dit betekent dat nieuwe software nodig is die aansluit op de nieuwe organisatie. Dat is een lang en complex proces. Gelukkig hoeft Blink dit niet alleen te doen, in Nederland zijn er namelijk meer afvalverwerkers bezig met de overstap op nieuwe software waardoor er meer ervaring beschikbaar is. Toch zal het softwarematige gedeelte tot ver in 2025 doorlopen.
Per 1 januari zal er al wel een financieel/administratief IT pakket in de lucht komen zodat de administratie per 1 januari 2024 al los gaat staan van PreZero. Dit is noodzakelijk om financiële gegevens van elkaar gescheiden gaan worden. Hierdoor kan ook PreZero uiteindelijk weer deelnemen aan openbare aanbestedingen omdat er geen toegang meer is in financieel gevoelige informatie.

De Blink organisatie gaat helemaal op zichzelf functioneren, dus los van PreZero. Er is dus geen bedrijf meer aan verbonden die in eigen beheer afvalstromen en materieel bezit. Vanaf nu worden alle onderdelen benodigd voor de afvalverwerking opnieuw ingekocht door middel van een aanbesteding. De eerste inkoop van plastic zakken is inmiddels afgerond en de aanbesteding van de afvalstromen inclusief overslag en transport is opgestart. Eind dit jaar volgen nog aanbestedingen voor voertuigen en ondergrondse containers.
De locatie van Blink is eigendom van PreZero. Aangegeven is dat de locatie sowieso tot eind 2025 gehuurd kan worden.

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Blink, waar zowel de gemeentes als PreZero onderdeel van is, wordt nu in gezamenlijk overleg aangepast. Het is wenselijk deze regeling zo snel mogelijk aan te passen, maar hierbij is ook medewerking van PreZero nodig. De gesprekken hierover lopen vooralsnog constructief, maar er blijven juridische risico’s aan zitten.

Milieustraat Laarbeek

Over de milieustraat in Laarbeek hebben we al eerder bericht. Er zijn 2 varianten uitgewerkt, namelijk een verhoogde variant waarbij het verkeer omhoog gaat en een verlaagde variant waarbij de containers verdiept worden geplaatst. Een behoorlijke verbouwing en dus een behoorlijke investering. Op aangeven van ABL wordt ook nog een 3e goedkopere variant bekeken waarbij de bestaande milieustraat grotendeels in stand blijft maar wordt uitgerust met diverse hulpmiddelen zoals containerliften om het lossen eenvoudiger te maken.
Met het oog op de visie van Blink op de diverse afvalstromen, waaronder mechanisch nascheiden, en het gebrek aan ambtelijke capaciteit (vertrek medewerker) zal het besluit van de Milieustraat wat op zich laten wachten.

Meer nieuws