Nieuws

Stand van zaken Blink

In verschillende nieuwsbrieven hebben we al bericht over de afvalverwerker Blink. De organisatiestructuur die Blink namelijk vormt, een samenwerking met een marktpartij, moet vanwege aanbestedingsregels worden losgekoppeld. Dit proces is vorig jaar in gang gezet.
Door Blink worden we goed op de hoogte gehouden met de stand van zaken van deze metamorfose van de organisatie. Hieronder de laatste stand van zaken.

Blink functioneerde de afgelopen jaren onder de organisatie van PreZero waar het een samenwerking mee had. Deze samenwerking wordt per 1 januari 2025 formeel beëindigd waardoor ook de faciliteiten van PreZero vervallen. Werkelijk alles moet opnieuw worden georganiseerd, van in te zetten materieel, tot afvoer van afval en alle ICT. Daar komt nog bij dat er een juridische scheiding moet ontstaan tussen het bedrijf PreZero en de gemeenschappelijke regeling.

We constateren dat er voortvarend te werk wordt gegaan. Inmiddels is een basisorganisatie opgezet waarvoor vacatures zijn ingevuld van bijvoorbeeld de administratie en de inkoop. Ook is er al volop actie met het opnieuw aanbesteden van alle onderdelen van afvalverwerking. Momenteel zijn de inkoop van afvalzakken, de afvoer van afval vanaf de milieustraten aanbesteed en gegund. De voertuigen en de ondergronds containers staan nu op het programma. Het doel is op 1 april alle onderdelen van de organisatie opnieuw te hebben aanbesteed en er dus geen automatische gunning aan PreZero.

Een belangrijk punt is nog de software. Oorspronkelijk werd gedacht dat dit nog over 1 januari 2025 heen zou gaan lopen, maar dit lijkt niet nodig. Er wordt samengewerkt met afvalverwerker Cure waarmee tezamen het softwarepakket wordt ingekocht voor bijvoorbeeld de transportbonnen. Het administratieve systeem is per 1 januari 2024 al omgezet naar Blink.

De locatie waar Blink nu huisvest is eigendom van PreZero. Deze locatie kan nog tot eind 2025 gehuurd worden. Komende periode zal druk gezocht moeten worden naar een nieuwe locatie waarbij het doel is dit nog steeds te combineren met de milieustraat van Helmond. Vanwege benodigde milieuvergunningen komt niet zomaar iedere bedrijfslocatie in aanmerking.

De gemeenschappelijke regeling, de regels van het samenwerkingsmodel tussen gemeenten, is momenteel aangepast waarbij PreZero wordt uitgeschreven uit de regeling. Vanwege de wijziging in de wet gemeenschappelijke regeling zouden ook deze nieuwe regels meteen verwerkt moeten worden in de nieuwe regeling. Hier is echter gekozen om eerst PreZero uit te schrijven met een nieuwe regeling zonder wijzigingen en pas daarna de wijzigingen van de wet door te voeren. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat er discussies gaan ontstaan met PreZero en daardoor vertraging ontstaat in het ontvlechtingsproces. Door diverse gemeenten wordt hier kritisch over geschreven, maar wij zijn van mening dat deze aanpak prima is. In eerdere bijeenkomsten is al toegelicht hoe lastig het juridisch ontvlechten van PreZero is met alle risico’s van dien met betrekking tot claims. Nu er overeenstemming is over de huidige aanpassingen vinden wij het legitiem om dit nu af te handelen en dan verder te kijken in de loop van dit jaar.

De organisatie van Blink zet ons inziens goede stappen en we blijven dit uiteraard volgen.

Meer nieuws