Standpunten

Communicatie

ABL wil weten wat er speelt in Laarbeek. Van jong tot oud is het belangrijk te weten wat de behoeftes zijn. Wat maakt leven en wonen in Laarbeek zo mooi? En hoe vertalen wij dit als ABL in onze samenleving. Om deze behoeftes te kunnen afzetten tegen de ambtelijke stukken is het belangrijk om gesprekken aan te gaan met verschillende groeperingen in Laarbeek. Doordat we inwoners en verenigingen op elk gebied proberen op te zoeken, leren we deze behoeftes steeds beter kennen. Voor nu en in de toekomst maken we ons als ABL sterk voor een goede communicatie. We zouden graag zien dat verenigingen, dorpsraden, tienerwerken enz. gehoord worden in de commissievergaderingen. Dit is de manier om elkaar beter te leren kennen en om te horen waar verenigingen mee bezig zijn. Het is aan ons als politieke partijen deze mensen uit te nodigen om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Waar lopen ze tegen aan en wat zijn de verwachtingen van de politiek/gemeente? Dit zal zeker bijdragen aan een goede communicatie en relatie van bewoners naar de politiek en van de politiek naar de bewoners. Ook binnen het ambtelijke systeem verwachten we dat communicatie als één van de belangrijkste aandachtspunten wordt gezien.  Als we willen dat de burgers meedenken met initiatieven die opgezet worden in hun buurt of omgeving, zal goede communicatie voorop moeten staan en afspraken nageleefd moeten worden. We hebben als ABL dan ook actief meegedacht aan de nieuwe werkvorm voor de commissie-en raadsvergaderingen. Hiermee verwachten we het bovenstaande meer te bereiken.