Standpunten

Dorpsraden

De dorpsraden zijn in elke kern actief, ieder op haar eigen manier. Ze denken mee over de leefbaarheid in elke kern en zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. Ze staan klaar met raad en daad. Steeds meer inwoners weten de dorpsraden te vinden en kunnen hier ook terecht voor subsidieaanvragen en ondersteuning van hun initiatieven. De dorpsraden zorgen zelf ook voor initiatieven die het dorpsleven in elke kern ondersteunen. Contacten met de politiek en de dorpsraden is belangrijk. Zo weten we van elkaar waar we mee bezig zijn, ieder in haar eigen rol. Zo kunnen we elkaar waar nodig versterken en ondersteunen en nog belangrijker, elkaar informeren over eventuele knelpunten en zorgen in de kernen.