Standpunten

Dorpsraden

De dorpsraden zijn in elke kern actief, ieder op haar eigen manier. Ze denken mee over de leefbaarheid in elke kern en zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. Ze staan klaar met raad en daad. Steeds meer inwoners weten de dorpsraden te vinden en kunnen hier ook terecht voor subsidieaanvragen en ondersteuning van hun initiatieven. De dorpsraden zorgen zelf ook voor initiatieven die het dorpsleven in elke kern ondersteunen. Wat ABL betreft zouden we de dorpsraden vaker over hun plannen in de commissies willen horen. Zo blijven ze politiek onafhankelijk maar weten we wel van elkaar waar we mee bezig zijn. Hierdoor kunnen we elkaar waar nodig versterken en ondersteunen en nog belangrijker, elkaar informeren over eventuele knelpunten en zorgen in de kernen.

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>