Standpunten

Financiën

“Gemeente” is de verzamelnaam voor alle mensen in een bepaald gebied, dorp of stad. De taak van de gemeente is om in dat gebied voor een aantal zaken te zorgen zoals op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, enzovoorts. De uitvoering van al deze zaken kost jaarlijks veel geld waarvan een gedeelte direct komt van de rijksoverheid. Een niet onbelangrijk deel moet uit de portemonnee van de inwoners zelf komen. Voor sommige diensten betaal je direct zoals paspoort, rijbewijs, uittreksel bevolkingsregister, reinigingsrecht, rioolrecht en daarnaast word je jaarlijks nog een plaatselijke belasting opgelegd.

ABL vindt dat er grenzen zijn aan de op te leggen lasten. De jarenlange automatische verhoging van 3% van de onroerendezaakbelasting (OZB) was voor ons een gedateerd systeem. Aansluiten op werkelijke inflatiecijfers heeft onze voorkeur. Al enkele jaren hebben we het college hierom verzocht om zodoende te komen tot een trendbreuk. Het besluit om deze trendbreuk vanaf 2022 daadwerkelijk te laten plaatsvinden en dat de OZB gaat meebewegen met de feitelijke inflatiecijfers, vinden we een goede en noodzakelijke ontwikkeling. Er dient namelijk een goede balans te zijn tussen het gewenste voorzieningenniveau en de totale lokale lastendruk.

We blijven ons hard maken voor het beperken van de kosten voor onze inwoners. Dit geldt zowel voor de OZB als voor de overige gemeentelijke lasten. Afgelopen periode hebben we, ondanks de forse bijstelling in 2020, als ABL getoond dat we ons inzetten voor een lage OZB maar ook op het beheersbaar houden van de afvaltarieven.

We gaan niet roepen dat we geen OZB meer verhogen of dat we deze gaan verlagen. De lasten voor onze inwoners moeten in balans staan met wat je ervoor terug krijgt. Dit betekent dat we blijven investeren in behoud van ons hoge voorzieningenniveau en dit doen in de juiste balans en een eerlijke verdeling. Met een realistische blik op mogelijkheden en onmogelijkheden én goed uit te leggen overwegingen.