Standpunten

Gemeentelijk bestuur en samenleving

Het gemeentelijk bestuur is een zelfstandig en zelfsturend gezagsorgaan met eigen bevoegdheden, bepaald in de gemeentewet, om de belangen van haar bevolking te behartigen en is tevens belast met de uitvoering van landelijke regelingen en wetten binnen de gemeente grenzen. De behoeften en wensen vanuit de Laarbeekse samenleving vormen hierbij de basis.

ABL vindt dat dit alleen mogelijk is onder de voorwaarde dat het bestuur van de gemeente dicht bij de bevolking staat, in een vertrouwenspositie die dienstbaar is aan de eigen bevolking. Het is hierbij belangrijk dat het gemeentebestuur de bevolking in staat stelt om tijdig invloed uit te oefenen op de beleidsvorming. Het gemeentebestuur zal een open oor en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, wensen en idee├źn van de bevolking moeten hebben en bereid moeten zijn deze ook in de beleidsvorming te betrekken.

Het veiligheidsgevoel van de Laarbeekers dient goed te zijn. Een voortdurende zorg is de zichtbare aanwezigheid van politie, duidelijke en vaste aanspreekpunten binnen Laarbeek en goed structureel overleg met bestuurders.

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>