Standpunten

Handhaving

Als je als gemeente/politiek beleid en regels maakt is het belangrijk dat deze ook nageleefd worden. Daarom is handhaving zo belangrijk. Niet alleen de politie maar ook de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) die in Laarbeek werken zorgen mede hiervoor. Voor zwaardere problematiek zoals drugspanden, is door de politie het Peel Interventie Team (PIT) in het leven geroepen. Door samen te werken en informatie te delen hebben ze als doel om Laarbeek en onze omgeving zo veilig mogelijk te maken.

Voor minder zware maar wel ergerlijke situaties hebben we de BOA’s die handhavend kunnen optreden. Als veelvoorkomende voorbeelden hiervoor zijn de overlast van hondenpoep en containers die te vroeg worden geplaatst en / of te laat worden opgeruimd met de daarbij komende overlast van achtergebleven (huishoudelijk) afval in de straten.

Inwoners verwachten ook dat regels worden nageleefd en dat er handhavend wordt opgetreden tegen overtreders. Als ABL blijven we aandacht vragen voor handhaving en controle op naleving van beleid en regels.

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>