Standpunten

Handhaving

Veiligheid staat in Laarbeek hoog op de agenda. Wij merken dat de voortvarende aanpak van overlast in de kernen wordt gewaardeerd. Dit is een kwestie van een lange adem en vraagt veel inzet. Inzet van bijvoorbeeld boa’s, politie, SSIB (samen sterk in Brabant) en jongerenwerkers. Als je als gemeente beleid en regels maakt is het belangrijk dat deze ook nageleefd worden. Daarom is handhaving zo belangrijk. Voor zwaardere problematiek zoals drugspanden, is door de politie het Peel Interventie Team (PIT) in het leven geroepen. Door samen te werken en informatie te delen hebben ze als doel om Laarbeek en onze omgeving zo veilig mogelijk te maken. Voor minder zware maar wel ergerlijke situaties hebben we de boa’s die handhavend kunnen optreden. Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn de overlast van hondenpoep en containers die te vroeg worden geplaatst en / of te laat worden opgeruimd. Inwoners verwachten ook dat regels worden nageleefd en dat er handhavend wordt opgetreden tegen overtreders. Als ABL blijven we aandacht vragen voor handhaving en controle op naleving van beleid en regels. We zien dat dit goed loopt, ook al krijgt het niet altijd de waardering die het verdient.

We vragen als ABL ook aandacht voor de brandweer. De mogelijke geplande hervormingen kunnen hun weerslag hebben op de vrijwilligers die onze gemeente rijk is. Wij vinden dat hier heel zorgvuldig mee omgegaan moet worden zodat deze vrijwilligers behouden blijven voor ons mooie brandweerkorps.

Ook de digitale veiligheid vraagt meer aandacht dan ooit tevoren. We begrijpen dat daar in de toekomst mogelijk extra investeringen voor nodig zijn. Voorkoming van zaken als datalekken en het ontstaan van gijzeling van systemen zijn hierbij essentieel. Toch komt het steeds vaker voor, daarom willen we hier periodiek aandacht in commissieverband aan besteden.