Standpunten

Afvalwaterbeheer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van rioleringen. Sinds vele jaren wordt het systeem van gescheiden riolering gehanteerd. Op vele locaties in Laarbeek wordt of is gescheiden riolering aangelegd.

ABL is van mening dat het gescheiden opvangen, opslaan en verwerken van hemelwater een behoorlijke besparing oplevert voor onze inwoners. Regenwater hoeft niet dezelfde dure reiniging als afvalwater te ondergaan. Zeker met een veranderend klimaat, waar jaarlijks terugkerende hoosbuien meer regel dan uitzondering vormen, is een goed regenwaterbeheer van groot belang. Bovenstaand aspect moet niet alleen in toekomstige uitbreidingsplannen meegenomen worden, maar ook bij nieuwe aanleg / renovatie van bestaande rioleringen.

Laarbeek neemt ook deel aan operatie Steenbreek. De negatieve gevolgen van verstening van tuinen worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, minder insecten en andere dieren. Tijdens de hoosbuien, waar we steeds vaker mee te maken hebben, moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. “Ontstening” van tuinen draagt er aan bij dat druk op ons rioolstelsel afneemt. ABL stimuleert binnen dit project de samenwerking tussen de lokale hoveniers en de gemeente.

Betrouwbaar, positief en respectvol, dat is onze basis

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>