Standpunten

Cultuur, recreatie en sport

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving dus ook het gebied van sport, recreatie en cultuur. Met een samenleving die aan verandering onderhevig is moet je als politiek en gemeente mee kunnen bewegen. Voor jong en oud, met of zonder beperking, ABL staat ervoor dat er voor iedereen een mogelijkheid is om je op deze gebieden te ontwikkelen. Het hebben van de juiste voorzieningen in alle kernen is een vereiste. Luisteren naar wat de behoeftes zijn en daar een goed beleid voor ontwikkelen. Het subsidiebeleid moet passen bij de wens dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om op het gebied van cultuur, sport en recreatie mee te kunnen doen.

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>