Standpunten

Onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming zijn in onze samenleving de basis voor de mogelijkheden die een ieder heeft om zich naar eigen wens en vermogen te kunnen ontplooien, ontwikkelen en deel te nemen aan het maatschappelijke gebeuren. Onderwijs en scholing dienen zich voortdurend aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de samenleving. Voor de ABL betekent dit onder andere dat naast een optimaal basisonderwijs en voortgezet VMBO onderwijs, er voldoende vormingsactiviteiten en bijscholingsmogelijkheden moeten zijn voor volwassenen en werkende jongeren. Ook een blijvende ondersteuning van onderwijsstimulering die gericht is op kinderen met een onderwijs achterstand is noodzakelijk. Het is belangrijk om het onderwijsaanbod binnen onze gemeente minimaal te handhaven op het huidige niveau.

Binnen het onderwijsaanbod hoort er ook plaats te zijn voor kunstzinnige vorming, sport en beweging. Bijzondere aandacht voor jeugd en jongeren is hierbij noodzakelijk om de lichamelijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid te bevorderen.

Betrouwbaar, positief en respectvol, dat is onze basis

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>