Standpunten

Bedrijventerreinen en winkelstraten

De levendige winkelstraat staat onder druk. De recente coronacrisis heeft de druk enerzijds vergroot door de grote online aankopen, maar mensen zijn ook weer gaan zien wat je lokaal allemaal kunt krijgen. Lokaal krijgt weer meer waardering, dit momentum moeten we nu niet verliezen.

We staan open voor een flexibele inzet van het winkelbestand. Er komt ruimte voor wonen in leegstaande panden om verloedering te voorkomen en de winkelcentra worden compacter.

Voor de plannen voor de Heuvel in Lieshout houden we oog op deze leefbaarheid van de winkelstraat in de uitwerking van het complete plan. Tevens hebben we zorgen over het winkelaanbod in Mariahout. Hier willen we meedenken en faciliteren bij lokale initiatieven, om dit onderdeel voor de leefbaarheid van Mariahout niet verloren te laten gaan.

Toelating van bedrijven die ook echt iets toevoegen aan Laarbeek en Laarbeekse wortels hebben, heeft de voorkeur. Maar we moeten zeker open staan voor bedrijven van buiten Laarbeek, die de meerwaarde van onze gemeente zien en hier ook in willen investeren. Zeker als dat de Laarbeekse werkgelegenheid ten goede komt.

Samen met het ondernemersfonds en parkmanagement komen bedrijven dichter bij elkaar en kunnen hier elkaar versterken. Daar blijven we op inzetten.

We gaan op zoek naar nieuwe locaties voor uitbreiden van bedrijventerreinen maar kijken daar in belangrijke mate naar de regio. We willen geen competitie tussen de verschillende Peelgemeenten maar samen kijken waar wat het beste past.  

Bestaande bedrijfsterreinen willen we opwaarderen om kwalitatieve achteruitgang te voorkomen.

We willen ruimdenkend kijken naar hoe we sloop van vrijgekomen panden kunnen bevorderen, om hier weer nieuwbouw voor terug te krijgen Kunnen we hier andere invullingen meer vrijheid geven, zoals het huisvesten van arbeidsmigranten of het switchen naar woningbouw? Deze opties willen we graag open benaderen en als kans zien.