Standpunten

Bedrijventerreinen

Vitale kernen met levendige winkelstraten en -pleinen dragen bij tot een prettig leefklimaat in de kernen van Laarbeek. Het project “De nieuwe winkelstraat” is een pilot om te zorgen dat er in iedere kern van Laarbeek een levendige detailhandel gegarandeerd wordt en / of blijft. Een innige samenwerking tussen de middenstand en de gemeente is een voorwaarde. Ook hier moet goed gekeken worden waar daadwerkelijk behoefte aan is. Als gemeente zullen we moeten faciliteren, mogelijk maken en voorwaarden scheppend.

De bestaande bedrijventerreinen in Laarbeek zijn over het algemeen prima op orde en dit moet zo blijven. Ze moeten goed onderhouden blijven zodat ze te allen tijde aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) ondernemers. Een goede samenwerking met de bedrijven is essentieel. Bedrijventerrein “Bemmer” is recent verder opgeknapt en de randvoorwaarden zijn aanwezig om bedrijven ook hier te faciliteren hun bedrijf (verder) te ontwikkelen.

Betrouwbaar, positief en respectvol, dat is onze basis

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>